(?.?.1982 - )

Anna Kři­ván­ko­vá je japa­no­lož­ka, pře­kla­da­tel­ka a pub­li­cist­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru japa­no­lo­gie na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde poz­dě­ji úspěš­ně dokon­či­la i dok­tor­ské stu­di­um v obo­ru Ději­ny a kul­tu­ry zemí Asie a Afri­ky. Stu­do­va­la také na tokij­ské uni­ver­zi­tě Sei­šin džo­ši dai­ga­kuin. Od roku 2009 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du japon­ské lite­ra­tu­ry — zejmé­na romá­nů Jasu­ta­ky Cucu­ie či Nacuo Kiri­no — a posled­ních dva­náct let i komik­su. Sou­čas­ně pře­klá­dá ang­lic­kou belet­rii a pub­li­cis­ti­ku, je redak­tor­kou časo­pi­sů Nový Ori­ent a Archiv ori­en­tál­ní a exter­ně před­ná­ší o japon­ském komik­su a popu­lár­ní kul­tu­ře na FF UK a FF MUNI. Rov­něž je spo­lu­au­tor­kou knih Made in Japan: Ese­je o sou­čas­né japon­ské pop­kul­tu­ře a Pla­ne­ta Nip­pon, jež byla v roce 2018 nomi­no­va­ná na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku.

zdruj: Michaela Teličková, HOST

TITUL ROK VLOŽENO
Death Note - Zápisník smrti #0120114.6122483418.8.2011
Ryby - Útok z hlubin20173.894923227.3.2017
Balónky oběšenců a další hororové příběhy20194.584312813.8.2019
Ms. Marvel #01: (Ne)normální20183.5115602820.11.2018
Skrýš201848937284.10.2018
Gantz #0120133.784672523.9.2013
All You Need is Kill - Stačí jen zabíjet20164.488732431.3.2016
Modrá CREW #03 - Okko: Cyklus vody20173.880622418.4.2017
The Ghost in the Shell20173.6101482417.5.2017
47 Róninů20174.36973229.11.2017
Death Note - Zápisník smrti #0220114.760102213.10.2011
Death Note - Zápisník smrti #0320124.760622213.2.2012
Akira #0120214.48668211.6.2021
Gunsmith Cats #0120154.267392121.4.2015
Death Note - Zápisník smrti #0720134.550632024.5.2013
Zaslíbená Země Nezemě #0120194.467022022.2.2019
Bojový anděl Alita #01: Zrezivělý anděl20174.4103541923.10.2017
Death Note - Zápisník smrti #0520124.153271921.9.2012
Útok titánů #0120143.7104431819.9.2014
Zpráva pro Adolfa I.20194.883331815.10.2019
Zpráva pro Adolfa II.20194.96157183.12.2019
Death Note - Zápisník smrti #0420124.656781724.5.2012
Město světel2010472551721.11.2010
Bleach #01: The Death and the Strawberry20123.97260164.6.2012
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0120174.156531628.11.2017
Tomie20224.14573169.8.2022
Berserk #0120203.975491512.7.2020
Modrá CREW #15 - Okko: Cyklus země20203.744881523.7.2020
Zaslíbená Země Nezemě #0220194.436151529.3.2019
Akira #0220224.43668147.2.2022
Zaslíbená Země Nezemě #0320194.634731424.5.2019
Bojový anděl Alita #02: Smrtící anděl20184.153961313.4.2018
Bojový anděl Alita #03: Cesta ke svobodě20183.942881326.10.2018
Bojový anděl Alita #04: Dobytí Salemu20193.955851318.3.2019
Čarodějova nevěsta #0120183.25934131.3.2018
Death Note - Zápisník smrti #0620134.24995139.2.2013
Death Note - Zápisník smrti #0820134.15051131.10.2013
Death Note - Zápisník smrti #1220154.351021329.1.2015
Gantz #0220133.751161314.12.2013
Gantz #0320143.851801311.3.2014
Gantz #0420143.739901311.6.2014
Tokijský ghúl #0120163.7170281330.8.2016
Bleach #02: Goodbye Parakeet, Goodnite My Sista20124.156121227.7.2012
The Ghost in the Shell 2: Man-Machine Interface20172.558441228.11.2017
Tokijský ghúl #0320173.83283122.3.2017
Tokijský ghúl #0420173.939381230.5.2017
Death Note - Zápisník smrti #0920144.14187115.2.2014
Death Note - Zápisník smrti #102014440471111.6.2014
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0220184.342451116.2.2018
Myšlenky smyšlenky #0120104.155361111.10.2010
Tokijský ghúl #0520173.736561114.8.2017
Tokijský ghúl #1420193.338211112.4.2019
Zaslíbená Země Nezemě #0420194.432591127.8.2019
Zaslíbená Země Nezemě #0520194.339871125.11.2019
1001 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete20134.377261011.10.2013
Bleach #09: Fourteen Days For Conspiracy20134.338711026.9.2013
Death Note - Zápisník smrti #11201444171103.9.2014
Gunsmith Cats #0220154.148331020.12.2015
Tokijský ghúl #0220163.73905106.12.2016
Tokijský ghúl #0620173.83169103.10.2017