(?.?.1982 - )

Anna Kři­ván­ko­vá je japa­no­lož­ka, pře­kla­da­tel­ka a pub­li­cist­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru japa­no­lo­gie na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde poz­dě­ji úspěš­ně dokon­či­la i dok­tor­ské stu­di­um v obo­ru Ději­ny a kul­tu­ry zemí Asie a Afri­ky. Stu­do­va­la také na tokij­ské uni­ver­zi­tě Sei­šin džo­ši dai­ga­kuin. Od roku 2009 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du japon­ské lite­ra­tu­ry — zejmé­na romá­nů Jasu­ta­ky Cucu­ie či Nacuo Kiri­no — a posled­ních dva­náct let i komik­su. Sou­čas­ně pře­klá­dá ang­lic­kou belet­rii a pub­li­cis­ti­ku, je redak­tor­kou časo­pi­sů Nový Ori­ent a Archiv ori­en­tál­ní a exter­ně před­ná­ší o japon­ském komik­su a popu­lár­ní kul­tu­ře na FF UK a FF MUNI. Rov­něž je spo­lu­au­tor­kou knih Made in Japan: Ese­je o sou­čas­né japon­ské pop­kul­tu­ře a Pla­ne­ta Nip­pon, jež byla v roce 2018 nomi­no­va­ná na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku.

zdruj: Michaela Teličková, HOST

TITUL ROK VLOŽENO
Zpráva pro Adolfa II.20194.96157183.12.2019
Zpráva pro Adolfa I.20194.883331815.10.2019
Death Note - Zápisník smrti #0320124.760622213.2.2012
Útok titánů #2020194.72313131.7.2019
Death Note - Zápisník smrti #0220114.760102213.10.2011
Death Note - Zápisník smrti #0120114.6122493418.8.2011
Death Note - Zápisník smrti #0420124.656781724.5.2012
Death Note - Zápisník smrti #01 (2. vydání)20134.64066212.11.2014
Útok titánů #2120194.6212014.11.2019
Útok titánů #2520214.6242528.3.2021
Zaslíbená Země Nezemě #0320194.634731424.5.2019
Death Note - Zápisník smrti #0720134.550632024.5.2013
Berserk #1320234.51075322.5.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #2120234.5815-21.2.2023
Útok titánů #3120224.5111916.9.2022
Berserk #1020224.5159531.9.2022
Balónky oběšenců a další hororové příběhy20194.584312813.8.2019
Berserk #1520234.5526-21.11.2023
Útok titánů #1920194.52555229.4.2019
Berserk #1620244.4468-19.2.2024
Zaslíbená Země Nezemě #0820204.42448512.10.2020
Zaslíbená Země Nezemě #0420194.432591127.8.2019
Bleach #13: The Undead20144.44283725.5.2014
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1320214.41894222.2.2021
Útok titánů #3220224.491315.12.2022
Ateliér špičatých klobouků #0120204.4433094.10.2020
Akira #0220224.43668147.2.2022
Bojový anděl Alita #01: Zrezivělý anděl20174.4103541923.10.2017
Zaslíbená Země Nezemě #0120194.467022022.2.2019
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0620194.43148818.2.2019
Tvá dubnová lež #0220234.4538115.5.2023
Útok titánů #2220204.42338127.1.2020
Zaslíbená Země Nezemě #0220194.436151529.3.2019
Berserk #0720214.42129422.11.2021
Black Jack: Chlapec, který zemřel dvakrát a další příběhy20224.42990728.11.2022
Akira #0120214.48668211.6.2021
Hitler20234.42198328.9.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0720194.42731516.5.2019
All You Need is Kill - Stačí jen zabíjet20164.488732431.3.2016
Berserk #1420234.4873121.8.2023
Bleach #18: The Deathberry Returns20154.43193318.8.2015
Zaslíbená Země Nezemě #1220214.41589411.10.2021
Berserk #1120224.31488322.11.2022
Zaslíbená Země Nezemě #0920214.32251618.1.2021
Berserk #0920224.3182736.6.2022
Gunsmith Cats #0320164.34260624.5.2016
Berserk #0320204.33783624.11.2020
Bleach #09: Fourteen Days For Conspiracy20134.338711026.9.2013
Bleach #14: White Tower Rocks20144.3387074.8.2014
Bleach #22: Conquistadores20204.32927218.3.2020
Bleach #27: Goodbye, halcyon days20214.31886-27.7.2021
Bleach #29: The Slashing Opera20224.31402-24.1.2022
Tokijský ghúl:re #0820214.3181826.4.2021
Tvá dubnová lež #0120234.3949214.3.2023
Bleach #12: Flower on the Precipice20144.34987631.3.2014
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0520184.3314166.12.2018
Útok titánů #1520184.33242519.4.2018
47 Róninů20174.36973229.11.2017
Zaslíbená Země Nezemě #0520194.339871125.11.2019
Útok titánů #2420204.3239919.12.2020