• Neutrino
  Je dobře, že ta kniha vyšla, a pro zájemce o komiks stojí za nahlédnutí, už jen pro svou pestrost. Je na ní ovšem dost vidět, že česká studia komiksu stále mají do určité míry spíše podobu příležitostných fanouškovských výkřiků než skutečně profesionálního vědeckého bádání. Editoři byli při přípravě knihy zřejmě nuceni aplikovat politiku „shromáždit, co se dá“, a proto mají články dost kolísavou kvalitu, od těch velmi dobrých, až po velmi špatné. Za hlavní dva nedostatky řady článků považuji absenci užití experimentálních studií při zkoumání komiksu a vycházení z pochybných formalistických předpokladů. Můj podrobný rozbor knihy je k nahlédnutí zde: http://www.komiks.cz/clanek.php?id=2077
 • Neutrino
  No přiznám se, že četba Russellova příběhu v této knize mě docela strhla, musel jsem jej dočíst za večer. Bude to asi do značné míry tím, že dobře znám místa, na kterých se příběh odehrává, a dlouhodobě se velmi zajímám o jeho fascinující postavy. Hodně mě bavily například rekonstrukce (někdy fiktivních) setkání velkých osobností, jako Frege nebo Wittgenstein. Na druhou stranu, jak již píše GWB, ohledně vhledů do matematiky a filozofie je tenhle komiks poměrně povrchní, takže člověka spíš navnadí, než aby něco skutečně vysvětlil, ale to byl asi účel autorů.

  Můj celkový dojem ovšem je, že komiks se příliš nepovedl. Autoři se nespokojili se samotným Russellovým příběhem, ale chtěli ho zasadit do jakéhosi hlubšího kontextu a dát komiksu více rovin. Příběh mladého Russella je tak vyprávěn starým Russellem, jehož příběh je zase vyprávěn jedním z autorů komiksu, čímž se dostává dostatek prostoru pro filozofování a odhalování širších významů a kontextů. Na mě osobně to ovšem často působí tak, že úvahy jsou často prázdné a neopodstatněné a jednotlivé roviny na sebe uměle roubované. Příliš jsem nepochopil, proč tam autoři cpali druhou světovou válku a jaké poučení přesně z čeho plyne. Pacifisté protestují proti vstupu do války, Russell jim vysvětlí svou zkušenost s Gödelým teorémem, oni jsou najednou zvikláni, nastane ticho a to je vyvrcholení příběhu - to mi připadá vážně jako takový dost neohrabaně vytvářený patos. Vstupy autorů komiksu typu "plyne logika z šílenství nebo šílenství z logiky?" se mi zdají být vesměs prázdným tlacháním, bez kterého bych se asi obešel. Co je na komiksu asi nejlepší je asi celkem přesvědčivé zachycení Russellovy mladické posedlosti matematikou a vášnivého hledání "pravdy".

  Pocity smíšené, hodnocení průměrné. Na závěr bych jen škodolibě dodal, že úsudek "mnoho lidí si kupuje inteligentní komiks o významných myslitelích" → "přemnožili se pseudointelektuálové", který tu někdo předvedl pode mnou, hezky ilustruje, proč jeho autor těžko může ocenit dílo o logice :)
 • Neutrino
  Neutrino12.4.2013 22:59Fanouš: Továrna zkázy
  Tak je to taková srandička, pro českou scénu asi trochu krok novým směrem, ale rozhodně ne takovej zázrak jak se to prezentuje v úvodu. Od Černého jsem nadšeně čítával Šneka, plno jeho kratších kousků mě dodneška rozesmává, ale Fanoušovi nějak na chuť přijít nemůžu. Jako hrdina mi připadá takovej až moc neuvěřitelnej, překombinovanej, příliš záměrně originální – nedokážu tý postavě porozumět (jejímu celkovému jednání a motivacím), natož se s ní jako čtenář ztotožnit. Chybí jí cosi lidského.

  U tohohle příběhu mi pak vadí přímočarost a jednovrstevnost, přílišná snaha vytvořit „čistou zábavu“ plnou zabíjení zombíků, bez nánosů „intelektualismu“. To funguje u kratších příběhů, ale u tohohle alba se už člověku chce být kritičtější. Připadá mi, že tomu schází nadhled, který známe z jiných Černého příběhů, takový ten sarkastický nádech. Neškodilo by zapracovat na scénáři a dát do něj čas od času něco sofistikovanějšího, neřku-li hlubšího. Zápletka s Ježurou je snad jediné místo, které ve mně vzbudilo jakousi zvědavost tím určitým závojem tajemna, ale moc rozvedené to není. Z hlediska humorného se třeba povedla postava starosty, který trousí hlášky jako „volte starostu Knedlojedla“ nebo „vida, hotovost!“, to jsem se docela zasmál. Tímhle směrem by podle mě měl Fanouš směřovat: víc těžit z toho, že Fanouš je dítě, zesměšňovat "svět dospělých" atp.

  Co na autorovi obdivuju, jsou mimořádné kreslící dovednosti, lehkost ruky a umění komiksového vyprávění. Celá ta knížka je pěkná a autor si na ní dal záležet. Pokud je to určeno primárně pro děti (ovšem Klytora…), pak asi nejsou moje výtky tak relevantní, koukám na to očima dospělého (který ovšem stále nadšeně čte Asterixe i Tintina).
 • Neutrino
  Neutrino23.9.2012 16:41Anin duch
  Tahle kniha je příjemná tím, že ačkoli je to věc čistě pro teenagery, snaží se všemožně překračovat žánr „dívčího čtení“, a to především načrtáváním různých společenských problémů (problémy integrace imigrantů, mezigenerační neporozumění) a osobních dilemat vzešlých z pubertálního mísení hodnot. Dokonce i klasické archetypy dívčího čtení jsou tu záměrně nabourávány – „nej kamarádka“ je vlastně přihlouplý konstrukt hlavní hrdinky a z „idola“ se nakonec vyklube pěknej hajzl. Celá zápletka je ale nic moc a působí uměle vykonstruovaně, především ten obrat ve vztahu dvou protagonistek. Myslím, že to autorka nemusela hnát do hororového vyústění a mohla zůstat u psychologického dramatu (hodně se mi líbí třeba scéna v jámě), stejně jako se mohla vyhnout bombastickému klišé na konci. V rámci žánru je ale poučení, že člověk by neměl utíkat od svých problémů a radši se do nich sám pustit, rozhodně fajn bonus.
 • Neutrino
  Neutrino8.1.2012 01:02Sloni v Marienbadu
  Naprostá klasika současného českého komiksu.

  Scénáři by někdo mohl vytknout, že je překombinovaný a ideově neuchopitelný. To je však pouze prvotní zdání, protože absence jakékoli racionality či jasných schémat je zde zcela záměrným prvkem. Ve světě, který zde autoři budují, se čtenář nemá čeho chytit, tone v zoufalém nepochopení, až nakonec mu postupně dochází, že jediným únikem z něho je smích.

  Kniha nadhazuje celou řadu závažných témat, narážejících zejména na stísněnost moderního světa. Hlavní inspirační zdroje pro příběh Damiena Chobota autoři nepřímo prozrazují: motiv určité „ztracenosti v pravdách“, které jsou navzájem v rozporu, si vypůjčili z geniálního Resnaisova filmu Loni v Marienbadu, a situace hlavního hrdiny je zase parafrází Kafkovy Proměny. Oni sami však všechna tato témata schválně dovádějí ad absurdum. Řetězením bizarních prvků vzniká jakási mrazivá groteska, takže čtenář v mnoha momentech neví, jestli se má smát nebo jestli mu má přebíhat mráz po zádech (třeba když jde pan Huber otevřít lékaři dveře s cedulkou na krku). Vše je samozřejmě umocněno tím, že všechny popsané příběhy jsou vlastně pouhým spektáklem určený pro pobavení návštěvníků monstrkabaretu, dekadentních intelektuálů, kteří je komentují průpovídkami typu „Roztomilé dada“ nebo „Svěží dílko“.

  Ironický odstup, naznačený už například jen volbou komiksu jako způsobu vyprávění, uplatňují autoři v mnoha rovinách. Typické je například zesměšňování stereotypů. Zaujme především ústřední dvojice, snaživý mladý idealista a vysloužilý pragmatik se spisovatelskou machou, kterému se snaží vlichotit. Pestrost charakterů je jedním ze základních rysů činících knížku zajímavou.

  Významnou roli sehrává též atmosféra. Podílí se na ní jednak obratné užití jazyka, občas slangového, občas básnického, jednak netradiční výtvarné zpracování. Užití upravovaných fotek a koláží pomáhá vytvořit iluzi reality, která je v souladu se snahou autorů o historickou fabulaci (imaginární životopisy atp.). Dalším efektem této techniky je určitá strnulost postav, evokující pocit stísněnosti: někdy to působí skoro jako by si člověk prohlížel staré rodinné album zobrazující dávno mrtvé lidi v rozpuku mládí. Tato strnulost působí nepatřičně pouze u několika akčních scén, kam by se zřejmě hodila větší expresivita.

  Některé další detaily by šly knize vytknout, například různé „oslí můstky“ propojující jednotlivé příběhy zavánějí samoúčelností, ale to není klíčové. Důležitější je zdůraznit, že se jedná o velmi vynalézavý a originální komiks, v našich končinách o zcela ojedinělý experiment, který mě velice pobavil a rozesmál už při prvním přečtení před několika lety a baví mě stále.
 • Neutrino
  Neutrino10.11.2011 15:14Ještě jsme ve válce
  Bezpochyby jeden z nejzávažnějších českých komiksových projektů.

  Pro domácí autory je to čest, dostat příležitost podílet se na zpracování takového „národního“ tématu, ale zároveň samozřejmě výzva a pěkně ošidná záležitost, protože deset stránek pro zachycení životního osudu není moc a komiksové médium má své meze. Chtělo to zkrátka především uvědomit si základní podstatu každého příběhu a použít nejvhodnější komiksové výrazové prostředky pro její vystižení.

  Výběr námětů se dle mého názoru vyvedl a podařilo se dát dohromady jejich rozmanité spektrum, které věrohodně představuje hrůzy dvacátého století. Komiksy jsou vyprávěny vesměs velmi subjektivně a budují na kontrastu já versus zlí „oni“, to je ovšem samozřejmě naprosto legitimní styl. Nutným problematickým bodem je vypořádávání se autorů s pokušením vyprávět dvacáté století jako klišé. Přinášet nové překvapivé úhly pohledu na tak malém prostoru není pochopitelně nic lehkého, a proto autoři většinou vsadili raději na maximální subjektivizaci příběhu společně s její tragičností a poetičností; někomu se ale i tak podařilo vměstnat do komiksu více než jednu dimenzi.

  Ne všichni autoři zvládli dosáhnout potřebné zkratkovitosti. Například Martin Plško prostě jenom ilustruje vyprávění přepsané „na stroji“, při čemž mnohokrát zcela zbytečně popisuje a kreslí stejnou věc, ovšem k tomu zahlcuje čtenáře nepotřebnými detaily, které ubírají příběhu na plynulosti. Petr Včelka si vzal příliš velké sousto; pro zvolené pojetí příběhu Borského povstání (členění na kapitoly, vyprávění několika paralelních příběhů) by k vytvoření dobrého komiksu potřeboval spíš formát grafického románu. Jeho okénka jsou moc mrňavá a na text si člověk pomalu občas potřebuje vzít lupu.

  Celkově bych řekl, že nejvíce se blýskli Vojta Šeda, Tomáš Kučerovský a Vašek Šlajch. Šeda pro rozmáchlou expresivitu a syrovost, Kučerovský pro zapojení metafor za účelem vyjádření morálních rozporů a Šlajch pro nečekané a vynalézavé užití bajky s příchutí westernu. Příjemně překvapil též Vhrsti, jehož dětinské kresbičky jsem nikdy moc nemusel, ale tady se tématu zhostil perfektně. Toybox mě pak odzbrojila svojí výtvarností a budováním nezvyklé atmosféry.

  Kniha mě přinutila znovu se zamyslet nad stoletím, z něhož jsem díky bohu zažil pouze posledních sedm let. Bavilo mě ji číst a mnohokrát mě při tom zamrazilo. Tak například Leopold Färber je naprosto fascinující postava… Mimo to však kniha také dokazuje, že český komiks pomalu dospívá na vyšší úroveň.
 • Neutrino
  Neutrino30.5.2011 16:15Morbus Gravis
  Přestože tahle scifárna neoplývá nijak zvlášť originálním námětem, neučesaný způsob vyprávění využívající řadu naturalistických scén jí dodává na porozuhodnosti.

  Koupil jsem si to v LK kvůli nezvykle propracované kresbě, která kombinuje syrovou expresivní zkratku s ďábelkou šrafurou, precizně budující prostor a světlo. Serpieri je mistrem komiksového vyprávění. Řetězí suveréně jednu neotřelou kompozici za druhou a navíc velmi vkusně zachází s barvou. Drobný zádrhel bych nalezl ve scénáři; příběh se občas odvíjí dost přímočaře (boj s jednou příšerou za druhou) a především chování postav upadá do schematičnosti. Motiv krásné hlavní hrdinky, která je jedinou nezkaženou osobou v prohnilém světě na mě působí trochu naivně. I když jej lze případně vykládat metaforicky, chvání lidí "na ulici"radujících se z cizího utrpení prostě není logické - tomuto osudu právě sami o vlásek unikli, takže by měli být spíš vystrašení.

  Spekulovat by se dalo také o funkci erotickém prvku. Zatímco například v Manarově komiksech funguje erotično jako jakási umělecká esence, tady na mě chvílemi působí samoúčelně, neřku-li až podbízivě (vybírám ze dvou scifáren a v jednom jsou navíc kozy, tak ho beru). Různé "náhodné" okolnosti nutící hrdinku na každé druhé stránce se svlíkat nebo mít pohlavní styk na věrohodnosti příběhu nepřidávají. Na druhou stranu lze tento prvek vnímat jako záměrné umocnění dekadentního prostředí, protože jako takové i skutečně do jisté míry funguje.

  Převratné dílo to není, ovšem taky si to na něj nehraje. Příběh čtenáře pohltí a kresbu lze studovat, takže celkově jasný nadprůměr.
 • Neutrino
  Táta českého komiksového kýče vrací úder.

  Mám celkem rád Pavla Čecha, líbí se mi jeho životní filozofie a sdílím s ním smysl pro jistý druh romantiky. Význam jeho tvorby spočívá mimo jiné v tom, že se jako jeden z mála autorů "generace nula" (pro kterou by byl přiléhavějším název "generace Umprum-artu") posouvá od priority trapné uměleckosti k prioritě snahy o sdělení či sdílení čehosi, v tomto případě jakési pseudo-foglarovské nostalgie.

  Nicméně v porovnání s Foglarem, jehož dílo si svou ryzí autentičností zajistilo nesmrtelnost, neobstojí. Čech zkompiloval svůj opus z desítek v patosu rozpuštěných klišé, jako je především jeho oblíbený kontrast mládí / stáří, a opepřil jej důvěrně známými a dokola omílanými reáliemi typu klukovské bitvy či různé prvorepublikové figurky (strážník). Čtenář nevychází z dojetí, koho by taky nedojala smrt malého kamaráda? Mně osobně by tyhle věci nijak extra nevadily, ovšem připadá mi, že autor prostě prvoplánovitě sesbíral z literatury všechny své oblíbené motivy, které se mu hodily k citovému bombardování čtenáře, a vymyslel k tomu pojítko.

  Pokud bychom definovali kýč jako dílo, které něco předstírá, Čechův výtvarný projev by na to sedl perfektně. Přiznám se, že jsem lehce alergický na takovéty "zašlé" "pokaňkané" stránky nebo používání dětského písma, kterýmžto autor vymáčkne ze čtenáře ještě pár slz navíc. Na druhou stranu se mi líbily koláže, především metoda mixování malbiček s vyšrafovanými ilustracemi "jako z Verneovek", kterou považuji za celkem zajímavý nápad.

  Nechci být k panu Čechovi příliš kritický, ale vzhledem k předchozím komentářům a nepochopitelnému udělení loňské ceny Muriel bych viděl jako vhodné, aby někdo taky řekl, že tohle není žádné velké dílo a že českou (nejen) komiksovu kulturu nijak neobohacuje. Někomu se to může hodit do knihovničky jako takové drobné autorské připomenutí přetřásaných nostalgických motivů.
 • Neutrino
  Neutrino19.3.2011 14:33Muriel a andělé
  GWB: Nahlížet na tenhle komiks jako hloupoučké nepropracované sci-fi je podle mě nesprávné. To, co se snaží sdělit nebo popsat přece musí být zákonitě vyprávěno prostřednictvím naivního tónu. Sci-fi je pouze zvolená metoda, pravděpodobně nejlepší možná, protože k formě komiksu a obzvlášť Saudkově stylu pasuje. Antonioniho Zabriskie Point by taky někdo mohl zavrhnout, protože má málo děje a zápletka je naivní a předvídatelná, ovšem to je právě účel. Muriel a andělé se navíc vyznačují vysokou mírou nadsázky (humor, přehnaná archetypizace), což tento prvek podtrhuje.
 • Neutrino
  Neutrino31.12.2010 14:23Aargh! Výroční speciál
  Jakožto člověk, který de facto vyrostl na Aarghu, jsem tuto symbolickou tečku za prvním desetiletím uvítal - jedná se o pěknou výpravnou publikaci za přijatelnou cenu, obsahující několik zajímavých teoretických i "praktických" exkurzí do české komiksové historie. Člověk má pochopitelně tendenci hodnotit každou část zvlášť a asi je to tak i nejvhodnější. Úvodní část je pro zájemce o český komiks naprosto špičková, s těmito "kořeny českého komiksu" by asi jinak prakticky neměli šanci se setkat. Především Klapač, kterého jsem si vždy spojoval pouze s Punťou, mě na svou dobu překvapil neuvěřitelnou komiksovou vyspělostí, ovšem zaujal i Posledník a potěšil Vlodek (3 roky před prvním Tintinem!). Prokůpkův rozsáhlý článek o Klapačovi je též obdivuhodný, je za ním vidět obrovská práce a Prokůpkova úroveň coby historického pracovníka taktéž stoupla - používá více odkazů na zdroje, řadu vedlejších profilů atd. Pouze bych asi podotknul, že bych více ocenil, kdyby se autor více zaměřoval na "kunsthistorický" než "historický" aspekt práce, tedy více se snažil odhalovat a hodnotit Klapačovy kvality coby komiksového umělce, jelikož takhle je to přece jenom spíš pouhý výčet všech časopisů a publikací, což je sice historicky chválihodné, ale už ne tak čtenářsky zajímavé. Část číslo 2 je taktéž neobyčejně poučná a odhaluje naprosto skrytou epochu českého komiksu, jejíž představitelé svýmy experimenty podle mě docela předběhli dobu. Samozřejmě mezi nimi vyčnívá Tučapský, o kterého jsem se vždycky zajímal, ale málokdy jsem se o něm něco dozvěděl. Ostatní dílka taky fajn, ač občas lehce samoúčelná; minimálně Krásnému ale tato raná podoba sluší tisíckrát víc než pozdější komeťácká. Exkurze do dějin Aarghu pochopitelně musela být a docela mě i bavila, především díky mému již zmíněnému vztahu k tomuto magazínu. Poslední část je naopak dost mimo a snižuje úroveň publikace, navíc výběr postav je očividně křečovitý (paní Květa?). Mám takový pocit, že spíš než aby je skrývala, spíše jen odhaluje hlavní slabiny "generace 0", které mě na ní vždycky nejvíc štvaly. Perfektní jsou akorát Černý a Grus; ale třeba ten vystínovanej Gavron, to má bejt jako co? Plus, na což pode mnou poukazuje Vašek, toto téma rozhodně nesouvisí se skrytou historií českého komiksu.
  Podívám-li se na to objetivně, určitě se v hodnocení přehoupnu přes průměr, ale příliš daleko nedojdu. Doby, kdy jsem každému Aarghu z nadšení dával stovku, jsou tytam, považuju za důležitější být kritický; každopádně se jedná zajímavou publikaci plnou nápadů a mít ji v knihovně se jistě vyplatí.
 • Neutrino
  Neutrino30.8.2010 00:38Eymerikův hněv
  Nebýt LK, asi bych se k tomuto italskému dílku nedostal, takže jsem jim celkem vděčný - málokdy člověk v komiksu narazí na raletivně stylisticky čistý historický román se spoustou fakt, který by nebyl nijak příliš banalizován fantasy prvky. Příběh přijemně plyne, což je způsobeno mj. i zřejmou radikální snahou o jistý druh "komiksovosti", který spočívá v úplné rezignaci na roli vypravěče i vnitřního hlasu, a děj je líčen prakticky výhradně prostřednictvím obrázků a bublin (čímž připomíná film). Scénář zaujme především tím, že hlavní hrdina inkvizitor, který by byl ve své době (a je tedy i v tomto komiksu) pověžován za absolutního klaďase, z našeho dnešního pohledu vůbec kladný není, ba naopak. Navíc jedná velmi drsně, neváhá jít přes mrtvoly a je odmítavý k ženám, z čehož i neinformovaný hned pozná, že se nejedná o americký výtvor. Mě se dokonce celkem líbila i kresba, kreslíř je mi sympatický svojí snahou o specifickou nekonvenční stylizaci, i když příliš vykresleně nepůsobí. Nejedná se o nic převratného, ale bavilo mě to a svým způsobem i poskytlo jiný pohled.
 • Neutrino
  Neutrino8.7.2010 00:17Smrt po životě
  Velmi neobvyklý komiksový experiment, který zběsile a až skoro bezhlavě mixuje velké množství gagů, nápadů a citací. Zaujme v prvé řadě už jen rokem vzniku, díky kterému vypadává z jakéhokoliv českého kontextu (předtím podobně experimentoval a od zaběhlé saudkovsko-burianovské školy se oprošťoval snad jen Tučapskej). Je pravda, že taky mně to celkem připomělo americký intelektuální underground. Myslím, že příběh nijak zvlášť hodnotit nejde a stejně tak nemá smysl snažit se v použitých filozofických výrocích hledat nějaké velké přesahy. Všechno záleží na přístupu a náladě čtenáře; dlé mého názoru tomu však stačí vyjít trochu vstříc a můžete se mnohokrát nahlas zařehtat (což se mně podařilo). Za vydařenou pasáž považuji například stránky 20-25 - úderné, vtipné, komiksově zajímavé. Kresebně je autor někde úplně jinde než v současnosti (Respekt), ale jeho výtvarné pojetí tohohle komiksu mi nepřijde vůbec špatné. Podobně jako příběh je velmi zběsilé a radikálně bláznivé, což je způsobeno papouškovskou kombinací snad všech křiklavých barev a naivně realistických zobrazením postav. Celkově je to komiks pro málo lidí, ale těchto pár vyvolených si ho ve správné náladě může opravdu užít.
 • Neutrino
  Neutrino25.5.2010 21:32Papalášovi a spol.
  Není to špatný, mezi těmi otravnými negativními kampaněmi patří alespoň k těm nejvíce nadsazeným a nejvtipnějším. Na druhou stranu to pořád není nic víc než negativní kampaň jedné strany, jejíž všechny "vtipy" mají jeden jasný účel a která se snaží odhalit čtenáři chystanou velkou koalici ČSSD, TOP09 a VV. Některé stripy ale celkem pobaví a stejně jako Andre oceňuji vydařené karikatury manželů P.
 • Neutrino
  Neutrino6.4.2010 22:08Klezmer: Cesta na východ
  Tento komiks se sice netváří jako nějaké zásadní (ambiciózní) dílo, právě proto je však pro mě tolik zásadní. Fascinuje mě Sfarův jednoduchoučký a přirozený styl kresby i komiksového vyprávění, který vás naprosto nenásilně vtahuje do světa ukrajinských židů a autorových myšlenkových pochodů. Připadá mi, jako by si Sfar prostě sednul a kreslil a kreslil jednu stránku za druhou, bez dlouhého rozmýšlení. Děj není nijak složitě stavěn, naopak, plyne v podstatě jedním směrem a řetězí jednu příhodu za druhou společně s mnoha zajímavými postavami. V tomto případě je také logické, že příběh nekončí a bude se dále rozvíjet v příštích dílech (i když mi přece jen trochu vadí, že kapitola popsaná v této knize není ani trochu ucelená a končí uprostřed děje). Naprosto úžasnou úlohu zde sehrává barva (akvarel), se kterou autor značně experimentuje a vytváří pomocí ní proměnlivou atmosféru příběhu. Projevuje se zde jeho cit pro kompozici (dokonce si myslím, že mnoho panelů by mohlo sloužit jako základ k obrazovým realizacím!). Celé dílo by se možná dalo nazvat prototypem "komiksového expresionismu".
  Komiks není tak avantgardní a šílený jako Pascin, autor zde používá trochu odlišnou metodu vyprávění, na druhou stranu se mi zamlouvá víc než výrazně mainstreamovější Rabínův kocour. Mimo samotný příběh zde autor cituje dlouhou pasáž z Oděských povídek a na konci zvěřejňuje mimo galerii skic své vzpomínky a úvahy. Za sebe tuhle knížku určitě doporučuji a jedná se dle mého názoru i o jedno z těch děl, pomocí kterého může člověk dokázat pochybovačům vyspělost současného komiksu.
 • Neutrino
  Neutrino27.12.2009 19:15Pandemonium aneb Dějiny sousedství
  Nemohu se zbavit pocitu, že běžný komiksový konzument nějak k tomuhle typu komiksu nemá co říct. Hodnotit scénář? Hodnotit kresbu? Tvrdý toť oříšek. Každopádně když si člověk na styl vyprávění dvojice B+M zvykne, je to opravdu královská zábava. Krátké stripy mě od nich bavily vždycky, už Hovory z rezidence Schlechtfreund jsem si oblíbil, a tady je jich hned celá kniha. Je docela příjemné, že autoři se pro změnu v druhé části knihy již více odvázali a začali kombinovat již více než jeden obrázek, ale první část je taky super.
  Co bych této publikaci ale vytknul, je koncepce. Každá stránka se totiž skládá z jednoho krátkého prozaického odstavce a jednoho (nesouvisejícího) stripu. Tyto dvě části mají sice podobná témata, ale každá působí na člověka trochu jinak, takže se musí neustále přelaďovat y jednoho druhu humoru na jiný a zpátky. Možná je lepší si nejdřív přečíst všechny texty a pak všechny komiksy. To je ale spíš detail, který mi drobně narušoval zážitek ze čtení.
 • Neutrino
  Neutrino17.11.2009 23:53Brutto #03: Hrnec
  Na Grusovi vždy na první pohled zaujme mimořádná "komiksovost" jeho příběhů a tvůrčí invence. Takovéto zapojování televizních prostřihů, různé střídání pohledů či texty typu "Dále učinkuje: Pan Hrnec" jsou velmi nápadité a osvěžující a občas zřetelně odkazují ke klasické české škole Káji Saudka.
  Děj tohoto komiksu na mě však bohužel působí značně prvoplánovitě. Snaha vykřesat z banální všední příhody akční zápletku není špatná, ovšem nesmí být jako v tomto případě křečovitá a málo uvěřitelná. Autor vlastně stále směřuje jen k tomu jednomu cíli a neváhá překračovat únosné meze. Závěr je navíc také nic moc, bez nějaké kvalitnější pointy.
  Další věc, kterou musím vytknout, je kresba. Grus coby student klasických malířských technik u Zdeňka Berana zvládá dokonale realistickou kresbu a dokud ji používal (Nitro, Voleman 1...), byl na špičce. V současnosti se však snaží podle mě více směřovat k autorské stylizaci a karikatuře, zjednodušuje tedy výtvarný projev a zrychluje ruku. Problém je, že to dělá podle mého názoru příliš spontánně, bez rozmyslu, a nedaří se mu to. Jeho postavy se mi prostě zdají divné - někdy kreslí celé oko, jindy jen tečku, někdy víc karikuje, jindy zase spíš modeluje. Možná se jedná jen o lokální experiment a u Volemana se od něj zase odvrátí, ovšem už u Volemana trojky jsem měl lehký dojem úpadku. Když už jsme ale u opaličkované postavy s kšiltovkou, závěrečná reklama na něj je geniální!
  Celkově se mi to zas tak nelíbilo, ovšem Grusův způsob vyprávění je pořád naprosto unikátní a přirozený a i zde se jedná v českých poměrech o velmi nadprůměrný komiks.
 • Neutrino
  Neutrino17.11.2009 23:28Brutto #02: Hanka
  Musím se přiznat - pro dvojici Mašek-Baban mám velkou slabost. Jejich výtvarný projev je originální, pojetí postav velmi uvěřitelné (což je způsobeno špičkovými dialogy, jaké se u nás prakticky nevidí). V tomto komiksu toto všechno platí, ovšem je pravda, že nám z hlediska tvůrčiho nepřináší vlstně nic nového (narozdíl od jejich jiných děl, kde se to hemží novými nápady). Na druhou stranu to můžeme zase chápat jako jakési doplnění k Monstrkabaretu, jelikož postavy Dašek/Jadrný jsou zmíněni již v druhém díle trilogie.
  Scénář komiksu je podle mě opět nápaditý a zaujme, mě ovšem trochu zklamalo sci-fi rozuzlení (nemám moc rád sci-fi tohoto typu). Dá se to však chápat jako jakési metaforické vyjádření bezmocnosti, neřešitelnosti situace způsobené zasažením vnějších okolností... Postavy jsou zdařilé (i když možná zrovna Hanka by si pro posílení příběhu zasloužila více propracovat), věc kterou bych tu chtěl ale určitě zmínit, je nápad s Vladimírem Remkem. Výstup tohoto statečného cestovatele mě opravdu mimořádně pobavil a jeho zapojení pro mě představuje nejspíš nejlepší a nejoriginálnější část komiksu. Kéž by na tom nápadu M+B více zapracovali, jak (nejspíš lživě) inzerují na konci sešitu.
 • Neutrino
  Neutrino17.11.2009 23:08Brutto #01: Magda
  Na úvod - celé Brutto pro mě představuje velmi významný počin, jelikož se nesestává z pseudofilozofických uměleckých experimentů, jak jsme u většiny českých komiksů zvyklí, ale z děl komiksově vyzrálých autorů s propracovanou přehlednou kresbou a nápaditým scénářem. Také méně formální a svobodnější vydání v oddělených sešitech se mi zamlouvá, navíc každý autor si zde mohl umístit reklamu na vlastní uměleckou činnost (!).
  První díl Brutta od Lely Geislerové je dle mého názoru povedený kousek. Nehodnotím jej tak kladně z důvodu nějakého mimořádného příběhu, který nijak zvlášť napřekvapí, ovšem především pro skvělou postavu Magdy. O této babě bych si klidně přečetl ještě nějaké další díly (co třeba sešitovky typu Voleman?), protože je nesmírně zajímavě vymyšlená a taky vtipně nakreslená. Začátek příběhu, ve kterém se upravuje, snídá chleba s máslem a zároveň obhajuje svou životní filozofii, se řadí k nejsilnějším momentům v příběhu. Pointa je sice zvláštní (vlastně se dá z většiny dost dobře odhadnout), ale mě rozhodně nezklamala.
  Co mě trošku otravovalo, bylo zpracování. Geislerová je sice výborná kreslířka, postavy jí jdou a lettering se v tomto příběhu překvapivě dobře přečíst (narozdíl od jejích předchozích děl), ovšem nesedí mi ta technika. Pokud jsem to správně pochopil, autorka většinu komiksu nakreslí ručně, pak to šoupne do počítače a přidělá tam různé světlé čáry a "vystínované" bubliny. Nemám rád počítačovou kresbu; v tomto případě by ta kombinace sice mohla fungovat, nicméně autorka s tím podle mě neumí moc zacházet. Nic to ale nemění na tom, že některé části jsou výtvarně celkem geniální (zase třeba začátek, nebo naopak poslední 3 strany).
  Podle mě asi nejlepší Brutto.
 • Neutrino
  Neutrino3.10.2009 19:31KomiksFest! revue #03
  Zadní část obálky opravdu nechápu. Proč někdo umístí na obálku relativně ambiciózního časopisu neobratně obkreslenou tužkovou kopii slavné fotografie Gotfrieda Helnweina, a to bez sebemenší známky parafrázování? Nevím, jestli chtěla redakce mermomocí tenhle motiv a nedostala práva na originál, nebo jestli se to "kreslíř" snaží vydávat za svoje vlastní veledílo, ale každopádně se mi to vůbec nezamlouvá.
  Jinak, kdo to nezná: http://www.helnwein.com/kuenstler/bibliografie/artikel_2169.html
 • Neutrino
  Neutrino11.8.2009 12:10Z pekla
  Vynikající záležitost, Moore nezklamal (ostatně jako ještě nikdy). Scénář je neskutečně provázaný, propracovaný a navíc chytře operuje s historickými fakty, což je pro komiks věc vskutku netypická. Campbell možná nemá dokonale zmáknutou anatomii, dokáže ale dokonale vystihnout tajemnou atmosféru viktoriánského Londýna. Líbí se mi také, že dokáže střídat přehledné realistické obrázky s expresivními atmosférickými výjevy, navíc používá různé techniky a kupříkladu ty rozmazané akvarelové (?) scénky pro mě byly opravdu příjemným zpestřením. K tomu aby člověk všemu v příběhu porozumněl je však třeba si důkladně studovat anotace na konci knihy a to nemusí být pro každého právě příjemné (ale těžko byste asi sami pochopili, že souložící rakouský pár jsou budoucí Hitlerovy rodiče) - mě to ale nevadilo. Četbu knihy jsem (víceméně shodou náhod) kombinoval s pobytem v Londýně, takže jsem navštívil některá místa vážící se k příběhu - Hawksmoorův kostel páně, katerdrálu sv. Pavla, ba dokonce jsem shlédl některé Sickertovy obrazy v galeriích. Jen při hledání míst zavraždění prostitutek jsem nebyl příliš úspěšný - například v Hanbury Street mi řekli, že "number 29 is here not any more", a do Miller's court se běžný člověk vůbec nedostane, jelikož celé to místo patří soukromé firmě.
 • Neutrino
  Tento sešit mi zatím přišel z edice Kulihrášek nejslabší. Je pravda, že Buschovi a Sekorovi se asi těžko něco vyrovná, obzvláště když na postavičky Spejbla a Hurvínka mám velké nároky (jakožto obdivovatel Josefa Skupy). Nevadí mi, že tyto komiksy jsou koncipovány jako zábava čistě pro děti, vadí mi, že většinou mají naprosto přiblblou nevtipnou pointu, které by se nezasmálo ani žádné gramotné dítě. Celkem se mi z těch 16ti komiksů líbily asi 4. Paradoxně je však třeba dodat, že verše Ljuby Štíplové jsou nesmírně vydařené a zábavné, stejně jako kresba Vladimíra Kopeckého, který se naštěstí příliš neodklonil od klasických hurvínkovských ilustrací J. Skupy a L. Salače. Je však podle mě trochu na škodu, že je kreslil jako normální loutky v prostoru se vším všudy a nepokusil se je nijak výrazně vzhledově ano mimicky oživit, jako se to podařilo třeba loni Vojtěchu Chludovi. Pro zajímavost jsem se také pokusil odmyslet si verše a snažit se pointu příběhů pochopit bez nich (jako třeba u komiksů Lady a Sekory) - ke své nelibosti jsem však zjistil, že bez nich to většinou nefunguje, čímž se z komiksu stává spíše ilustrovaná básnička. Zkrátka - jedná se spíše o podprůměr, 100 % si tento sešit určitě nezaslouží.
 • Neutrino
  Když jsem dočetl tuhle knihu, cítil jsem se dost divně, jaksi nedobře a nejistě. Má svůj vlastní, komplikovaný svět a když do něj člověk pronikne, může to pro něj být opravdový zážitek. Tenhle komiks je prostě strašně originální. I přesto, že Clowes je naprosto typickým autorem druhé vlny americké alternativy, jeho dílo se napodobá ničemu co jsem kdy v komiksu viděl. Kresba sice působí dost strnule, ale narozdíl od mnoha jiných podobně tvořících kreslířů nám Clowes předvádí schopnost zachycovat všemožné pohyby i úhly pohledu. K mysterióznímu hororu dost dobře pasuje (rozhodně víc než ke komedii typu Art school confidental). Scénář je kapitola sama pro sebe, pravděpodobně se to nebude každému líbit, ale mě to opravdu zaujalo, i když bych to nemusel mít každý den. Spoustu věcí nechápu, ale to je pravděpodobně záměr. Tenhle komiks podle mě zase jako jeden z mála posunuje hranice média a vydává se do neprozkoumaných vod, takže si určitě zaslouží vysoké hodnocení.
 • Neutrino
  Neutrino21.3.2009 23:09Anna chce skočit
  Po dvou letech mé nadšení trochu vyprchalo a tak snižuji trochu přehnané hodnocení, které jsem dříve udělil. Pořád to považuju za kvalitní komiks a baví mě (navíc, kresba je dost slušná), ale uvědomuju si, že v mnoha směrech autorka dost přestřelila. Příliš mnoho reálií způsobuje, že kniha působí klišéovitě - kupříkladu ten Havel je vysloveně trapný. Taky obálka se mi nelíbí, ale dohromady mi to na české poměry napřipadá vůbec špatné.
 • Neutrino
  Opět skvělý díl, který (jak už bylo řečeno) více připomíná Zénit, a to větší přímočarostí příběhu a charakteristickou vtipností. Příchází ovšem s vlastní novou atmosférou, která opravdu působí "jako z dávných dob" - ať už je to chování postav, prostředí ve kterém se pohybují nebo samotný Blainův kresebný styl. Příběh se mi líbil, některé vtípky taky a sedla mi například postavy profesora Hippolyta.
  Blainova kresba s sebou přináší spoustu nového a nijak výrazně nekopčí předchozí donžonovské kreslíře. Myslím, že mu opravdu sedí městské přostředí (a civilizace obecně), tedy že pro tento díl se opravdu hodí nejvíce. Líbily se například stránky 15, 21 nebo 31 - některé věci na mě ale zase působí daleko hůř. Každopádně je to kvalitní výtvarník a dodal Donžonu novou dimenzi. Pokud se budou různorodí kreslíři takto střídat i nadále, mohla by to být opravdu paráda...
 • Neutrino
  Mě se tento díl líbil hodně. Příběh je zajímavej a vtipnej, i když úplně vymizely fórky běžnějšího charakteru, které se vyskytují více v předchozích dílech. Celkově jsem rád, že se autoři odpoutali od již zaběhnutých hrdinů a jejich příhod a dali nám širší náhled na tento fantasy svět, který (jak vidno) nabízí ještě spousty možností. Celkový styl psaní se také proměnil a taková změna nikdy není na škodu, protože by mohl časem začít stereotyp. Doufám, že nám bude časem dovysvětleno, co všechno se vlastně stalo mezi posledním dílem Zénitu a Soumrakem! Líbila se mi taky například postava ptáka Záhrobáka :)
  Sfarova kresba se v mnohém liší od Trondheimovy a má také spousty výhod - celkově mi ale k Donžonu sedne méně. Je komplikovanější, méně určitá a to se podle mého hodí více k jinému žánru. Některé části jsou ale nakresleny perfektně a obálka je geniální, určitě nejlepší z toho co u nás zatím vyšlo. Takže rozhodně bych to nehodnotil jako nějaký propad kvality, ale prostě jenom změnu.
 • Neutrino
  Neutrino23.11.2008 19:06Život je prostý
  Komiksy Zuzany Andělové většinou znám, protože se již objevovaly všude možně. Například když jsem poprvé četl Veverku a Zajíce, naprosto mě to nadchlo - poetické příběhy o konverzaci dvou zvířátek, ve kterých se ve skutečnosti nic neděje... Po přečtení téhle knížky už ale tolik nejásám. Autorka totiž stále sází na jednu věc, to jest na nic. V žádném jejím příběhu se vlastně nic nestane, všechno jsou to jen takové poklidné konverzačky bez pointy, což člověka po nějaké době začne otravovat (autorka se tím zřejmě snaží zakrýt, že nemá nápad na pořádný scénář). Sem tam se sice podaří vymyslet něco nápaditého, ovšem většinou je to všechno "na jedno brdo" a někdy to začíná být až trapné. Kresba taky není nic moc, ale má svou atmosféru, postavy jdou však Andělové každopádně daleko méně než zvířata. Obálka je výborná. Celkově je to poměrně príma věc, určitě si to své zastánce najde a kdo nezná Zuzanu Andělovou, měl by si to přečíst.
 • Neutrino
  Neutrino22.10.2008 21:23Tučňák
  Toto dílo je opravdu velmi kontroverzní. Každého jistě na první pohled zaujme kresba, která vypadá naprosto příšerně a je totálně nechutná. Autor neovládá proporce, neumí stavět prostor a ignoruje veškěré detaily. Jsem možná trochu staromódní, ale zastávám názor, že člověk který vydává komiksy (a ještě k tomu samostatné sešity) by měl umět aspoň TROCHU kreslit. Ať si klidně autor kreslí underground, ale někdo by mu měl říct, že to jde i o něco estetičtějším způsobem ( např. Crumb, Andersson, Spiegelman...). Třeba i takový Neff taky neumí vůbec kreslit, ale jeho Pérák je řešený opravdu zajímavým způsobem a dokáže vytěžit z minima maximum. Kdyby byla tahle věc nakreslená solidně, bylo by to podstatně zajímavější. Na druhou stranu je tady ale příběh, který je totálně ujetý, ale vtipný. Směs absolutních nesmyslů, které se dohromady spojují v jakousi alegorii, je opravdu celkem originální a dokáže pobavit (viz některé citace níže). Rozhodně to ale není komiks, který by si zasloužil vydání v samostatném sešitě v roce 1999 v České republice.
 • Neutrino
  Neutrino4.10.2008 12:14Hellboy: Zlatá armáda
  Zhodnotit tenhle komiks je pro mě celkem problematická záležitost, jelikož je to vlastně pouze "lákadlo" na film. Na film, který se mi líbil. Komiks sám o sobě je celkem zbytečný, ale jako krátká fantasy povídka taky celkem obstojí. No a co se týče kresby, je škoda že to nedělal Mignola, ale svým způsobem je Velascův výtvarný projev příjemná změna, takové "osvěžení". Navíc, ten chlap kreslit umí.
 • Neutrino
  Neutrino3.10.2008 16:57Nápady kuřete Napipi
  Téměř kultovní komiks od jednoho z nejlepších českých ilustrátorů. Čtyřobrázkové stripy jsou, ač pro děti, neobyčejně vtipné a nápadité, navíc tentokrát v barvách. Sekorova vykreslenost a smysl pro karikaturu se rozhodně nadají zapřít.
 • Neutrino
  Neutrino20.9.2008 14:15Pod dekou
  Ač tenhle komiks vychází z celkem banální zápletky, připadá mi dost originální - kupříkladu dost mě tam baví velká role naboženství, což je jev, se kterým se v komiksu (obzvláště americkém) málokdy setkáváme. Samotný příběh je chytlavý a dojemný, ač se v něm toho na 600 stránkách stane poměrně málo. Předpokládám, že kdyby tohle vyšlo jako prozaická kniha, nebyla by celkem ničím zajímavá; ovšem jako grafický román se ve spojení s autorovou stylizací vydává do prakticky neprozkoumaných oblastí žánru. Tím se stává neopakovatelnou. Kresba je pěkná, nijak příliš vyčnívající. I když možná mi na ní možná trochu vadí, že je vcelé knize s tak velkým rozsahem pořád úplně stejná, ale to je těžké... Celkově výrazný nadprůměr.
 • Neutrino
  Neutrino20.9.2008 13:42Winx Club #001
  Tohle mi až příliš připomíná úspěšné Witch, ať už hlavními hrdinkami, stylem kresby nebo názvem. Možná, že název "Winx" má mít stejný efekt jako "Adibas" u Vietnamců :)
 • Neutrino
  Nemá ten Mickey trochu velký uši? :D
 • Neutrino
  Začátek výborné série. Navíc i příběh je dost vydařený a super záporáci.
 • Neutrino
  Neutrino27.8.2008 20:25Persepolis 1
  Zack: Jsi si jist, že úvod ilustroval David B.? Já jsem si tu kresbu porovnával s Padoucnicí a řekl bych, že je to spíš ruka Satrapiové. Například oči kreslí David B. úplně jinak. (Dobře je to vidět třeba na té poslední ilustraci.)
 • Neutrino
  Lairen: To máš teda pravduuuuu. A sekce "bazar" tady není jen tak na ozdobuuuuuu...
 • Neutrino
  Neutrino12.8.2008 15:04W.I.T.C.H. Čarodějky 2005/12
  Hodnotit witch méně než deseti procenty mi přijde jako opravdu velmi zbytečné podceňování jejich kvalit. Neříkám že je to nějaké převratné dílo, ale řekl bych, že kdyby hrdinkami nebyly pubertání dívky a kdyby se sem tam odstranily zbytečné "zápletky s klukama", bylo by z toho dost originální fantasy dílo napůl z obyčejného světa. Samozřejmě mnoho částí je zbytečně infantilní, ale já jsem si tyhle komiksy před pár lety půjčoval od sestry když jsem byl mladší (cca 12 let) a vždy mě to celkem bavilo (zřejmě proto, že jsem byl infans :-). Pro ty, kteří to vůbec neznají: hrdinkami je pět obyčejných holek, z nichž každá je obdařena nějakou zvláštní schopností, a které "spolupracují" se záhadnou pevností Kondrakar, jejíž šéf zadává dívkám nejrůznější úkoly v boji proti jiným světům, pradávnému zlu apod. Pro běžného komiksového čtenáře samozřejmě kupování tohoto časopisu nepřipadá v úvahu vzhledem k tomu, že celý časopis je dělaný "pro holky" a v komiksu se vysktuje též značné množství již zmíněných románků, ale rozhodně bych ho do koše úplně nezašlapával.
 • Neutrino
  Neutrino13.6.2008 16:44Vrána
  Příběh o chlapíkovi, který postupně zabíjí pět jiných chlapíků, nic míň a bohužel ani nic víc. Autor se snaží budovat temnou atmosféru podobnou třeba jako Sin City, jenže jemu jsem to prostě nějak neuvěřil. Je tam navíc spousta klišé, obzvláště charaktery a chování většiny hrdinů (osamělá dcerka prostitutky, rádoby drsňáci apod.). Celkově to na mě působilo dost nepřesvědčivě. Scénář je opravdu dost jednoduchý a na zaplnění tak tlusté knihy nestačí (i přesto že tam autor pořád celkem nesmyslně cpe různé "hluboké" úvahy). Samozřejmě prvotní nápad je výborný a některé pasáže také ujdou. Konfrontování minulosti s budoucností je též velice originální a stejně kladně hodnotím i střídání stylů. Bohužel ale naopak musím říci, že při scénách "ze současnosti" (přibližně 80% knihy) mě neustále rušilo to, že autor se snaží kreslit realisticky, ale neovládá proporce, a to hlavně u ksichtů. Malba mu celkem jde. Obecně je to zajímavý komiks a stojí za přečtení.
 • Neutrino
  Neutrino5.6.2008 17:48Pascin
  Z mého pohledu naprosto zásadní a téměř geniální dílo. Výborná atmosféra, popisující leckdy velice vtipné příhody tří židovských malířů, dokonale spolupracuje s výtvarným pojetím. Joann Sfar je bezpochyby vynikající kreslíř a ač zde používá velice zvláštní syrový styl, brzy si na něj zvyknete a rozhodně vás nezačne nudit, protože v průběhu knihy se mění podle autorovy nálady (někdy tenká linka, někdy tlustá, někdy přidává akvarel, někdy maluje pouze akvarelem apod.). Pascin mě prostě oslovil. Mimochodem, docela by mě zajímalo, nakolik se autor inspiroval skutečností a z jakých pramenů čerpal, protiže ač je zdůrazněna fiktivnost knihy, většina postav byla skutečných (Jules Pinkas, Marc Chagall, Chaim Soutine, Ernst Hemingway, ba i Lucy nápadně připomíná častý "výjev" z Pinkasových obrazů).
 • Neutrino
  Neutrino16.5.2008 15:49The Number 73304-23-4153-6-96-8
  Když se podíváme na celý příběh jako celek, je to geniální dílo. Jenže pro mě je ten jeden příběh u Otta trochu málo - je to takový dlouhý a míň dynamický. To třeba Cinema má takových příběhů pět, proto jsem jí dal zaslouženou stovku. Navíc se přiznávám, že u The Number jsem dlouho nechápal začátek a musel jsem to číst několikrát, což mě vždycky naštve. Potom se to ale rozvíjí, je to už přehlednější (i když sem tam možná zbytečně komplikovaný) a konec opravdu zajímavej. Kresba jako obvykle vynikající, akorád obálka se mi moc nelíbí, ze všech knih je zatim nejhorší. Podobně jako Kapis dávám stejně procent jako u Exitu, ale kdyby to bylo stejně kvalitní vydání, určitě bude mít The Number míň. Celkově je to fajn.
 • Neutrino
  Neutrino7.5.2008 16:57Mourrison
  U tohoto komiksu si nejsem úplně jist, jak ho mám chápat já a jak ho chápe jeho autor. Podle mě je základní chyba, že Mourrison je prezentován jako strip. Lukáš Fibrich má totiž spoustu nápadů, dokáže vymýšlet vtipy i delší příběhy, pohrát si s češtinou a zaujmout, jenže nedokáže jednu věc - vytvořit pořádnou pointu. Skoro všechny komiksy mají tak 7-8 políček a pokaždé je tam nějaký ten vtípek, jenže nakonci to nakonec vždycky degraduje (podle mého názoru) nevydařený pokus o pointu. Tento problém se dá řešit dvěma způsoby - buď kreslit kraťoučké tříobrázkové stripy (jako to Fibrich občas dělá), nebo naopak vymýšlet dlouhé vícestránkové příběhy, kde není důraz na pointu tak markantní a vyniknou menší gagy, tak jako třeba u Asterixe apod. Druhý uvedený způsob by byl podle mě naprosto nejlepší, protože v této knížce se takových delších příběhů vyskytuje taky pár (myslím že dva) a ty jsou opravdu neobyčejně zábavné. Co se týče kresby, ta je pěkná, lehká, vtipná, akorád mě trochu štve, že Fibrich kreslí všechny ksichty jenom zepředu.
 • Neutrino
  Neutrino29.4.2008 17:26Lucky Luke: Bílý kavalír
  Jeden ze slabších dílů, ale pořád fajn záležitost. Goscinny je naprostej génius, a to nejen v oblasti komiksů.
 • Neutrino
  Neutrino29.4.2008 17:23Lucky Luke: Máma Daltonová
  Super díl, jeden vůbec z nejlepších LL, ne-li nejlepší. Matka Daltonová je geniální propracovaná postava, jejíž způsob života mě opravdu pobavil.
 • Neutrino
  Neutrino29.4.2008 17:21Lucky Luke: Kaňon Apačů
  Ucházející díl, ale znám lepší. Některé scénky (např. šutry v kaňonu) se opravdu povedly.
 • Neutrino
  Neutrino20.4.2008 20:42Bublifuk
  Vzhledem k tomu, že v Česku je tak málo kvalitních komiksových autorů, mi nepřipadá úplně jako nejlepší nápad vydávat v tuto dobu sborník severočeského komiksu. Zní to sice hezky. dokonce tam jsou hezké medailony autorů, ovšem obsah je naprosto děsivý. Rozdělil by ho procentuelně takto: 30% věcí vůbec nepřipomíná komiks, jako spíš abstraktní obrazy, kreslené vtipy nevalné úrovně nebo čmárání pětiletých dětí . 25% má celkem dobrou kresbu, ale absolutně debilní příběh. 25% má celkem dobrý příběh, ale naprosto debilní kresbu. 10% ujde. Dokonce bych i vyzdvihl komiksy Dana Černého a Daniela Binka, kteří i přestože dostali snad nejmíň prostoru ze všech, dokázali na malý prostor vecpat několik kvalitních vtipů a dobrou kresbu (u Černého výbornou). Cena mi ale přemrštěná nepřijde vůbec, protože to má přes 200 stran a asi polovina je dokonce barevná. Kdyby to vydalo Comicscentrum, stálo by to pět stovek... Zato ale kdybych to oceňoval podle náplně, dal bych za to tak 40 Kč :)
 • Neutrino
  Neutrino20.4.2008 20:10Voleman #02
  Začíná to být čím dál tím divnější, ovšem na škodu to není. Kresba stále stejně dobrá, příběh o něco rozvláčnější a méně dynamický. Úvodní scénkou chtěl Grus dokázat, že on kreslí komiks pro dospělé (což například já nejsem, ale je mi to fuk). Fantastický speciál se začíná mixovat s realitou, což způsobuje, že začínám čím dál více ztrácet některé souvislosti. Sešit samotný je vydán v daleko lepším provedení než minule. Na další díly se těším.
 • Neutrino
  Neutrino20.4.2008 19:56Voleman #01
  Takto profesionálně pojatý komiks vidím v Česku snad vůbec poprvé. Nikdo z českých tvůrců podle mě nedokázal vytvořit takhle realistický obyčejný příběh ze života obyčejného chlápka, bez toho aby do něj komponoval honosnost, nadsázku či dětinskost (dost divně řečeno :). Kresba nemá takové hyperrealistické ambice jako v Nitru, ale i přesto na mě působí víc opravdově, a stejně tak i scénář. Příběh sám o sobě ale nic moc není - podivné nevyvážené příhody ze všech možných oblastí, a taky je podle mého úplně zbytečný fantastický speciál, bez kterého by se sešit úplně obešel a autor by si mohl více pohrát se spletitostí děje z "obyčejného" života. Každopádně, něco jako tohle se v Česku oběvuje vůbec poprvé, takže pokud to vydrží, bude to úžasné. Já si kupříkladu vůbec nevzpomínám na žádný původní český komiks, který by vycházel na pokračování v sešitové podobě a přečkal víc jak dvě čísla (no dobře, kdybych počítal Modrou rokli tak tři, ale u té byl každý sešit příběhem sám o sobě bez výraznějších návazností). Takže velký potlesk už jen za vydání samotné!
 • Neutrino
  Neutrino20.3.2008 13:57Max a Mořic
  Naprosto zásadní dílo. Kresba skvělá, příběh zábavnej (i když pro děti možná moc drsnej). Když to vezmu z pohledu tehdejší doby a z pohledu komiksu obecně, kterej byl tehdy v plenkách, nemůžu jinak než dát stovku. 2 procenta strhávám za úpravu a za překlad.
 • Neutrino
  Neutrino20.3.2008 13:46Žerty, šprýmy, taškařiny
  Celkem sranda. Překvapilo mě, ze už v půlce 19. století měl vytahovačný bratránek na hlavě frajerskou kšiltovku.
 • Neutrino
  Neutrino20.3.2008 13:39Aargh! #06
  Výborný a našlápnutý číslo. Aargh je jednoznačně nejlepší českej komiksovej časák (s českými komiksy). Komiksy Saudek, Mawil, Geislerová, Čech, Rayman a spousty dalších vynikající, rozhovory jakbysmet.
 • Neutrino
  Neutrino20.3.2008 13:35Aargh! #03
  Aargh je vynikající věc. Tvorba Káji Saudka mě potěší vždycky, tady je navíc obzvláště zajímavý komiks plus druhý díl článku o KS, pak se mi líbily kraťasy Karla Jerieho, Dana Černého či Pavla Čecha. Publicistika výborná.
 • Neutrino
  Neutrino12.12.2009 21:11Brutto #02: Hanka
  mára: Víš, co v angličtině znamená termín science fiction? Nevím, co si pod tím představuješ, ale znamená to jednoduše, že se tam vyskytuje fiktivní vědecký úkaz. Třeba Sloni v Marienbadu jsou taky v některých částech sci-fi.
 • Neutrino
  Neutrino13.9.2008Koupím
  Koupím tyto české komiksy a časopisy:
  Ztracený kamarád (Česká speleologická společnost),
  Štěstí a jiné příběhy (ČSS),
  Arnal a dva dračí zuby (ČSS),
  Peruánský deník (ČSS),
  Po stopách sněžného muže (ČSS),
  Lips Tullian - Stříbrný poklad (ČSS),
  Lips Tullian - Konec Sahrbergovy party (ČSS),
  Tajemství zlatého koně (ČSS),
  Trať se ztrácí ve tmě (ČSS),
  Velký den v temelíně,
  Sexuela,
  Sheila,
  Pérák - Toho dne byla mlha (Brutal underground press),
  Kometka 1 - Dobyvatel,
  Kometka 2 - Zrcadlo,
  Čtení pod lavicí 1,3,4,
  Pop music expres 1,2,3,4,5,6,7,
  Puma 3,
  Aargh 1,2,
  Mám na výměnu spoustu dalších komiksů (Spidermani od Semicu, Lobo - kostěj nesmrtelný...) a spoustu dalších můžu sehnat! Mohu též slušně zaplatit. Tak napište a určitě se dohodneme!
 • Neutrino
  Neutrino21.1.2014 00:30Sběratelský klub
  AZTeck: tak oni to nakonec prodávaj po kouskách? To je pěkně debilní, mělo by se využít toho, že jsou kresby ještě potěch letech pohromadě a nerozdělovat je. To už se nikdy nikomu nepodaří dát znova dohromady. A jen tak by mě zajímalo, jestli se některá z těch stránek za tyhle ceny prodá.
 • Neutrino
  Neutrino4.2.2013 20:22* Připomínky a návrhy
  Když jsme u přidávání věcí do databáze: protože se teď akceptují i teoretický publikace typu Saudek nebo Dějiny českého komiksu, nebylo by na místě přidat i starší věci typu Comics: Stručné dějiny nebo Stavbu komiksu od Groensteena?
 • Neutrino
  Neutrino18.12.2012 01:08Pindárna
  Nevíte někdo kde se dá sehnat Tajemství velkého Vonta v té podlouhlé verzi?
 • Neutrino
  Neutrino24.2.2012 19:09* Připomínky a návrhy
  Fry: Mohl bys prosím ve stručnosti vysvětlit, co je na tom hodnocení tak netradičního? Už si s tím nějaký pátek lámu hlavu.
 • Neutrino
  Neutrino7.2.2012 20:56* Připomínky a návrhy
  Ještě jedna idea: podle mě by měla existovat možnost udělit v hodnocení nula hvězdiček.
 • Neutrino
  Neutrino7.2.2012 15:07* Připomínky a návrhy
  Souhlasím s GWB, hlavně a), ale celkem i b).

  J. Connor: Zack má pravdu že číselná škála pokouší lidi k nadhodnocování, většina lidí se prostě pohybovala na škále od 70 jako průměrného až podprůměrného komiksu do 100. Když se člověk kouknul na žebříček podle hodnocení, jenom směšně málo komiksů se pohybovalo kolem 50, kam by jich patřila většina.
 • Neutrino
  Neutrino6.2.2012 19:47* Připomínky a návrhy
  Názor: přechod na 5 hvězdiček je nejlepší reforma, jaká tady mohla proběhnout, díky za to. Kdysi jsem o tu vehementně obhajovat, ale všichni mě s tím poslali někam.

  Dotaz: Nemůžu najít seznam komentářů a příspěvků ve forech jednotlivých uživatelů, existuje to? To je pro mě poměrně zásadní funkce, např. když si všimnu nějakého zajímavého hodnotitele, chci si od něj přečíst víc a vyhovuje mi, když je to všechno pohromadě. Stejně tak mám rád pohromadě svoje komentáře. Ale asi to jen nemůžu najít.

  Poznámka: Taky by se mi líbilo, kdyby někde po straně byl seznam hodnocení. Ovšem je super, že teď už nepřekáží mezi normálníma komentářema.
 • Neutrino
  Neutrino3.2.2012 12:24Pindárna
  Lim. serie 800 ks znamená že se to bude válet v knihkupectvích ještě za deset let...
 • Neutrino
  Neutrino19.1.2012 16:53* Připomínky a návrhy
  Jenom poznámka - do řazení komiksů podle hodnocení se nějak záhadně podařilo Fryovi propašovat na druhé místo jeden čtyřlístek, ač je jeho jediný komentující.
 • Neutrino
 • Neutrino
  Neutrino13.1.2012 12:46* Připomínky a návrhy
  Výborný nápad, ale taky by se mi líbilo, kdyby tyhle věci byly vedeny nějak trochu odděleně.
  Jo a mně napadá například kniha Reného Claira "Comics", která u nás vyšla v šedesátých letech, nebo brožura "Český komiks a výtvarné umění" z nedávnější doby (o ní tu myslím jednou psal vachudik).
 • Neutrino
  Neutrino18.12.2011 23:35Pindárna
  Zdravím, chci se zeptat co říkáte novému muzeu Káji Saudka? Já jsem tam byl dneska a líbí se mi ten prostor, ale ze samotné expozice mám smíšené pocity...
 • Neutrino
  Neutrino16.11.2011 22:43Pindárna
  Draco: Prostě se na něj vykašli. Mě mimochodem tento starý známý také nedávno po dlouhé době obdařil řádkou "přátelských" mailů.
 • Neutrino
  Neutrino10.11.2011 19:21* Připomínky a návrhy
  Já nevim, mě to slovo "existencionální" připadá divný a nemůžu nikde najít jediný příklad jeho použití. Z hlediska etymologie nevidím pro širší verzi slova důvod, protože pochází od slova existere. Je to podle mě stejný jako říkat "potencionální" místo "potenciální".
 • Neutrino
  Neutrino10.11.2011 15:27* Připomínky a návrhy
  Chci se zeptat, co přesně znamená tady na databázi žánr "existencionální" (např u Ještě jsme ve válce) a zároveň vyjádřit svojí pochybnost nad tím jestli tohle slovo vůbec existuje - nemá to bejt kdyžtak spíš existenciální?
 • Neutrino
  Neutrino14.10.2011 20:30Pindárna
  V případě velkého zájmu o Cvočka možno zakoupit zde - http://antikvariatpodebrady.cz/kniha/sekora-ondrej-jak-cvocek-honil-pytlaka-1932
 • Neutrino
  Neutrino9.10.2011 12:58Srazy, cony, festivaly
  Webovky komiksfestu jsou něco příšernýho. Nenapadne je dát tam normální přehlednej program, ve kterym by si člověk našel svoje a moh si ro rozkliknout.
 • Neutrino
  Neutrino5.10.2011 15:10Čtenářský koutek
  Máš pravdu že jsem se zbytečně trochu rozhořčil, ale asi je to tím, že mě namíchla ta "samozřejmost" s jakou jsi odsoudil dva moje oblíbené tvůrce. Ale je mi jasný, že jenom střílíme názory.

  Akorát ještě jedna poznámka ohledně Saudka - podle mě nelze v žádném případě říct, že by jenom kopčil Arzacha, v určitém ohledu se jím sice inspiroval (šrafování), ale celkově je ta estetika pořád dost rozdílná. A stejně tak přece nemůžeš říct, že se nedá koukat na Muriel, Pepíka Hipíka apod. To jsou už dost vyspělý osobitý věci.
 • Neutrino
  Neutrino4.10.2011 22:32Čtenářský koutek
  Myslel jsem spíš, že Saudek a Miller mají například velký smysl pro kompozici, což je bezpochyby znakem výtvarného nadání.

  Ohledne experimentování - záleží spíš na tom, co považuješ za experiment. Je fakt, že Saudek a spol nevymýšlí zběsile pro každý příběh jiný styl, ale když se podívám řekněme třeba na speleokomiksy typu Po stopách sněžného muže, nemůžu říct, že by byly výtvarně unylý nebo že by se autor opakoval. Připadají mi vynalézavý a výtvarně zajímavý, žádná macha. To samý třeba se Sin City - co obrázek, to něco zajímavýho (když to trochu přeženu). Máš teda recht že po nějaké době oba autoři ustrnuli na jednom bodě, kterej jim vyhovoval, ale to se stane úplně každýmu umělci, Picassa nevyjímaje.

  Počítám, že asi nemá smysl se hádat o tom, jestli to jsou mistři nebo ne, protože to je hodně věc vkusu. Já je za ně třeba považuju.
 • Neutrino
  Neutrino4.10.2011 18:08Čtenářský koutek
  "Miller je stejný patlal jako Saudek" "objevil se v určitém stylu a správně to uměl prodat"
  Tenhle diskurz nedokážu interpretovat. Osobně neměřím kvalitu kreslíře podle toho, jak umí airbrushovat svaly, ale podle invence a překvapivosti. Miller i Saudek jsou oba naprostí mistři komiksového vyprávění, schopní pracovat se vkusnými kompozicemi i překvapivými záběry, kteří natahují a obohacují svoje médium. A jejich stylizace je unikátní, což je zrovna v komiksu podle mě důležitý. Označovat je slovem "patlal" mi prostě připadá divný.
  (A nechápu, proč kéruješ do mejch obratů, když sám při vyjadřování názoru používáš úplně stejně autoritativní sloh.)
 • Neutrino
  Neutrino3.10.2011 22:35Čtenářský koutek
  Miller je podle vás kreslíř bez talentu? Dobrej vtip. (To že se za něj on sám občas označuje je myslím dost očividná nadsázka, kterou přece nikdo rozumnej nemůže brát vážně.)
 • Neutrino
  Neutrino26.9.2011 20:00Pindárna
  Nějakou dobu jsem tu nebyl, mohl by mi někdo prosím nastínit, jak jste tady vyřešili ten komiksovej žebříček podle hodnocení? Od kolika komentářů mají komiksy právo se do něj "kvalifikovat"?
 • Neutrino
  Neutrino25.8.2011 01:32Pindárna
  Tu zmínku v té recenzi nemůžeš brát jako žádnou "definici", je to spíš pokus autora popsat psychologickou podstatu superhrdinských komiksů založených na univerzech. Já osobně si myslím, že tahle paralela v určitém smyslu dost sedí, i když samozřejmě příliš generalizuje.
 • Neutrino
  Neutrino4.7.2011 11:42Sběratelský klub
  To ze komiksy jsou podhodnoceny je nesmysl, je tomu podle me presne naopak, a ty castky na aukru mi prijdou vetsinou naprosto smesny. Duvod pro tyto ceny neni nic jineho nez neznalost lidi. Jako chapu kdyz treba Saudkovy vzacny speleokomiksy jdou nahoru, protoze je to skutecna kvalita a navic tezce sehnatelna (stejne jako treba foglarovky ilustrovany Burianem), ale obvykle si staci porovnat kvalitu a cenu a cloveku se chce omdlit.
 • Neutrino
  Neutrino17.6.2011 17:37Pindárna
  Fry (reakce na komentar u Calvina a Hobbese): Muzes mi prosim vysvetlit, proc jsi proti tomuto stripu 'protestoval', obzvlaste kdyz jsi zadny pred tim necetl?
 • Neutrino
  Neutrino10.6.2011 20:49* Připomínky a návrhy
  Ja naprosto souhlasim ze Zackem, ze hodnotit jakekoli umelecke dilo absolutoriem by melo byt uz z definice tabu. Koupit si komiks a pak ho tu vychvalit do nebes, protoze stal prece tolik penez) nema smysl; hodnoceni je tu pro ostatni kolemjdouci a jako takove musi obsahovat kritickou analyzu, tedy na stovku z principu dosahnout nemuze.
 • Neutrino
  Neutrino8.6.2011 18:11* Připomínky a návrhy
  No ja jsem u te zkousky myslel proste spis jenom to, ze posle na ukazku tri komentare a admini mu pak udeli moznost komentovat (zrejme z 99 procent). Prislo by mi to jako naprosto idealni reseni na zkultivovani databaze, protoze by se to pak bralo o neco vic vazne, ale pokud si myslite ze je to hovadina, tak se vzdavam.
 • Neutrino
  Neutrino8.6.2011 10:55* Připomínky a návrhy
  J.Connor: Je to sice tva vec, jestli chces procenta oduvodnit, ovsem problem je v tom, ze na samotny procenta neni nikdo zvedavej. Jak rika Draco, generatory nahodnych cisel jsou k nicemu a jejich vypovidajici hodnota je nulova.

  Souhlasim s andrem v tom, ze je fuk komu se co libi, ale musi to umet podlozit argumentem. Jakymkoli. Jen takovi lide jsem na cdb potreba. Proto jsem pro zavedeni nejake 'prijimaci zkousky'. Zabranilo by se tim jak zaplavam komentaru typu 'nejlepsi vec co jsem kdy cet' nebo naopak lidem, jejichz bracha vydal komiks a tak prijdou na databazi a napisou jeden komentar, ve kterem ho vynesou do nebe.

  Pak se mi libi navrh Draco zobrazovat procenta az od deseti komentaru. Potom by melo i nejaky smysl ty cisla zachovat.
 • Neutrino
  Neutrino7.6.2011 15:50* Připomínky a návrhy
  ...uroven databaze by to zvedlo urcite dost, protoze kdyz nekomu admini "udeli" moznost komentovat, ten uz si pak toho "privilegia" vazi a komentar si treba po sobe aspon jednou precte.
 • Neutrino
  Neutrino7.6.2011 15:47* Připomínky a návrhy
  No na CSFD to funguje tusim nejak tak, ze kdyz chce clovek hodnotit, musi poslat na urcitou adresu ukazky nekolika svych komentaru a jeste projit jakymsi testem z historie filmu. Tady by to treba slo udelat podobne - normalne by si na databazi mohl kazdy delat sbirky a psat do fora, ale kdyby chtel psat komentare/hodnotit, musel by projit minikonkurzem (stacily by dva tri kometare na ukazku). A uprimne - zas tolik lidi kteri fakt komiksy pravidelne hodnoti je tu v radu nekolika desitek, takze by s tim moc prace nebylo.
 • Neutrino
  Neutrino7.6.2011 12:58* Připomínky a návrhy
  Zack, Slaine: Presmazeni na tom ma sice svuj podil, ale ono to tak bylo vzdycky. Je to dane do jiste miry tim, ze sem chodi povetsinou skalni fanousci, kteri nemaji sebemensi kriticky nahled, ovsem mozna i nestastnym systemem hodnoceni. Procenta jsou podle me lehce matouci az zavadejici a prirozene smeruji k trendu vyssiho hodnoceni. Spousta lidi si navic plete procenty s body. Kdyby se udelovaly klasicky hvezdicky (1-5) jako treba na CSFD, bylo by podle me takovy prehlednejsi, a snad objektivnejsi. Kdyz dam komiksu 60%, pusobi to jako strasne malo (nekdo tomu dost nelogicky rika 'prumer'), zatimco kdyz dam tri hvezdicky z peti, je to docela dost.
 • Neutrino
  Neutrino5.6.2011 11:28Čtenářský koutek
  Tuhle knihu jsem měl kdysi párkrát v ruce a i přesto že jsem někdy pociťoval sběratelské cukání, vždycky jsem jí zase vrátil zpátky, protože je fakt příšerná.
 • Neutrino
  Neutrino21.4.2011 15:57Sběratelský klub
  To že cenu má pouze kometa 36 je nesmysl, začíná to postupně růst už od nějaké 15 a posledních cca deset čísel už je poměrně vysoko.
 • Neutrino
  Neutrino21.4.2011 00:48Sběratelský klub
  Většina starých aarghů je již dávno nesehnatelná a tím pádem ceněná. Slovo "shit" naprosto není na místě, aargh je hlavní zdroj tvůrčích proudů v českém komiksu od roku 2000 do dneška, něco jako vlajkové loď této generace. Proto si myslím že o ně zájem vždycky bude, stejně jako je zájem třeba o Kometu.
 • Neutrino
  Neutrino10.4.2011 18:48Pindárna
  Fry: Já bych to ukončil tím, že bys měl počkat, až ve škole proberete procenta (ono se to docela hodí na tyhle věci).
 • Neutrino
  Neutrino8.4.2011 14:21Pindárna
  Zack: Taky myslím že tvoje definice kýče je příliš široká. Estetických kategorií existuje celá řada, kýč je záležitost poměrně specifická, která se mimo jiné vyznačuje vyvoláváním citových odezev a zobrazováním konvenční krásy.
  Příklad Foglara jsem nezvolil proto, by byl totálním protikladem Čecha, ale proto že Čech se stylizuje do foglarovské atmosféry a já jsem je chtěl od sebe odlišit - především tím, že Foglar cílil své knihy na dětské publikum. Potom by každá dětská kniha byla kýč, což je nesmysl.
 • Neutrino
  Neutrino8.4.2011 12:03Pindárna
  No já vím že právě spousta lidí v tom kýč vidí, ale třeba já ne, stejně jako v žádných jiných dobrodružných knížkách pro děti. Navíc ten Foglar si na nic nehraje, používá obyčejný osoby a obyčejný kulisy, ze kterejch vykřesá napínavý dobrodužství. Je fakt, že opakuje jedno téma, ale to neznamená že je to kýč.
 • Neutrino
  Neutrino8.4.2011 11:35Pindárna
  Zdravím, jsem rád že můj příspěvek inspiroval k reakcím či polemice. Zack má pravdu v tom, že jsem ten příspěvek pojal trochu jako odpověď všemu tomu nadšení kolem Ohrady, tudíž zašel možná lehce do extrému. Nicméně, kýč je estetická kategorie a jako taková podle mě musí vypovídat o kvalitě komiksu. Velká díla nikdy nejsou kýč, můžou být skutečně autentická (třeba ten Foglar), a když se už hranici kýče nebezpečně obcházejí, alespoň ji nabourají nadsázkou (Saudek). Proto si taky Čech podle mě nezasloužil tu cenu Muriel (možná že třeba ty O přibjehi by na to měly nárok, ale já jsem je teda zatím nečetl, tak nevím).

  Ještě bych dovysvětlil svůj výrok o "Umprum-artu". Ten poslední sborník g0 nemám, ale sleduju tu partu už pár let. Kupříkladu autoři generace roku 89 byly povětšinou nadšení scifisti co chtěli hlavně dělat scifi a dělali to za všech prostředků. Generaci 0 oproti tomu tvoří vystudovaní výtvarníci, kteří se v komiksovém médiu "našli" a chtějí ho pozvednout do uměleckých výšin, místo toho aby vyloženě chtěli něco sdělit. Míval jsem ten pocit třeba u lidí typu Nikkarin, Jerie, Bažant, dřív Geislerka a další. Čech se podle mě alespoň primárně snaží něco sdělit, za což mu náleží plus. Ovšem je fakt, že celkově už se to v poslední době mění k lepšímu (Geislerka se zabývá problémy žen, Grus dělá autobiografii atd atd).
 • Neutrino
  Neutrino18.3.2011 12:27Pindárna
  Ja osobne rostu ze vsech fryovych komentaru. Nejen ze u kazdeho komiksu pise ze to je to nejlepsi co kdy cet, ale zaroven jeho vyroky proste nedavaji smysl, viz 'ještě davam hodně ambic do SPIKNUTÍ DRAKA a KOZEL SAMOTÁŘ A ĎÍTĚ' ci '
  Můj argument zůstává: Ta nejlepší krev (CREW)' .
 • Neutrino
  Neutrino16.3.2011 12:13Sběratelský klub
  Ja osobne ti doporucuju nekupovat Saudky z CSS a poslat mi na toho sberatele kontakt :)
  Ne, ale o ty naskenovany Hipiky bych zajem mel, kdybys byla tak hodna.
 • Neutrino
  Neutrino13.3.2011 21:27Slevy, výprodeje, bazary
  Pravda, velmi pomalu. Už osm let.
 • Neutrino
  Neutrino8.3.2011 14:56Pindárna
  Uh.
  Ne že bych se v tom nějak vyznal, ale odhadl bych, že tahle ptákovina v tomhle stavu má cenu tak 5 korun (ne-li 4,90).
 • Neutrino
  Neutrino4.3.2011 21:38Pindárna
  Jiránek by si rozhodně zasloužil mít aspoň jednu knížku. Čeští komiksoví historici ho jaksi neberou v úvahu, zřejmě proto že trpí nočními můrami z míchání "ryzího" komiksu s pouhými kreslenými vtipy, ale podle mě skutečně patří mezi průkopníky toho žánru u nás. Vždyť i jeho nejslavnější vtip o Jírovi z Maršova z nějakých 70. let se skládá asi z deseti políček :) A tyhle povídky jsou bezpochyby čistokrevné komiksy.
 • Neutrino
  Neutrino28.2.2011 17:00Pindárna
  Mně se celkem líbí Fryův argument u Crwe 16...
  Význam slova "argument" by mu měl někdo vysvětlit. Možná ten, kdo dodává komiksy.
 • Neutrino
  Neutrino22.2.2011 17:17Pindárna
  Draco: Projekt? :D
 • Neutrino
  Neutrino21.2.2011 15:15Pindárna
  Jo, za tuhle recenzi by se nemusel stydět ani Pavlovskej.
 • Neutrino
  Neutrino20.2.2011 20:45Pindárna
  Ty komentáře u Asterix gladiátorem a Asterix a cesta kolem Galie jsou prostě geniální. Myslím, že zájemci o tričko se jistě najdou.
 • Neutrino
  Neutrino17.2.2011 23:43Pindárna
  To bude tím, že jsem zkrátka přečetl víc komiksů než je obvyklé :) Do plnoletosti mi ještě nějaký ten pátek zbývá. Ovšem ta "naivita a občasná neznalost" se mě dotkla, sice nedoučuju všechny předměty jako ty Draco, ale stejně...
 • Neutrino
  Neutrino16.2.2011 12:21Pindárna
  Draco: Díky tobě jsem se kouknul po dlouhé době na fórum Crwe a fakt jsem se dobře pobavil :) Budu tam muset chodit častěji. Fry rulez! Jinak, já jsem na db začal hodnotit taky někdy ve 13 a teď se za ta nadšená hodnocení stydím... Ale měl jsem aspoň trochu víc soudnosti, že jsem netrousil stovky na potkání.
 • Neutrino
  Neutrino10.2.2011 22:44Pindárna
  V poho, ale ten erikův suchej poslední příspěvek mi přišel fakt vtipnej...
Sbírka z comicsů na CDB
Četl/a: 0
Mám: 384 (cca 49422 Kč)
Chci: 17 (cca 53 Kč)
Sháním: 0
Nabízím: 0
Osobní: 0
Sbírka mimo CDB
Četl/a: 0
Mám: 0
Chci: 0
Sháním: 0
Nabízím: 0
Osobní: 0