(?.?.1982 - )

Anna Kři­ván­ko­vá je japa­no­lož­ka, pře­kla­da­tel­ka a pub­li­cist­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru japa­no­lo­gie na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde poz­dě­ji úspěš­ně dokon­či­la i dok­tor­ské stu­di­um v obo­ru Ději­ny a kul­tu­ry zemí Asie a Afri­ky. Stu­do­va­la také na tokij­ské uni­ver­zi­tě Sei­šin džo­ši dai­ga­kuin. Od roku 2009 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du japon­ské lite­ra­tu­ry — zejmé­na romá­nů Jasu­ta­ky Cucu­ie či Nacuo Kiri­no — a posled­ních dva­náct let i komik­su. Sou­čas­ně pře­klá­dá ang­lic­kou belet­rii a pub­li­cis­ti­ku, je redak­tor­kou časo­pi­sů Nový Ori­ent a Archiv ori­en­tál­ní a exter­ně před­ná­ší o japon­ském komik­su a popu­lár­ní kul­tu­ře na FF UK a FF MUNI. Rov­něž je spo­lu­au­tor­kou knih Made in Japan: Ese­je o sou­čas­né japon­ské pop­kul­tu­ře a Pla­ne­ta Nip­pon, jež byla v roce 2018 nomi­no­va­ná na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku.

zdruj: Michaela Teličková, HOST

TITUL ROK VLOŽENO
1001 komiksů, které musíte přečíst, než zemřete20134.376201011.10.2013
47 Róninů20174.36825229.11.2017
Aargh! #16 (varianta A)20174890242.3.2017
Aargh! #16 (varianta B)2017-2134-26.11.2020
Akira #0120214.48424211.6.2021
Akira #0220224.43577147.2.2022
Akira #0320224.2230876.9.2022
Akira #04202242495828.11.2022
Akira #0520234.21955627.3.2023
Akira #06202341276422.8.2023
All You Need is Kill - Stačí jen zabíjet20164.487332431.3.2016
Ateliér špičatých klobouků #0120204.4420694.10.2020
Balónky oběšenců a další hororové příběhy20194.581942813.8.2019
Berserk #0120203.973551512.7.2020
Berserk #0220204.23598629.9.2020
Berserk #0320204.33681624.11.2020
Berserk #0420214.23198822.2.2021
Berserk #0520214.33339725.5.2021
Berserk #0620214.32943425.8.2021
Berserk #0720214.42061422.11.2021
Berserk #0820224.21943421.2.2022
Berserk #0920224.4171636.6.2022
Berserk #1020224.5151031.9.2022
Berserk #1120224.41423322.11.2022
Berserk #1220234.31157221.2.2023
Berserk #1320234.5991322.5.2023
Berserk #1420234.4765121.8.2023
Berserk #1520234.5414-21.11.2023
Berserk #162024-152-19.2.2024
Black Jack: Chlapec, který zemřel dvakrát a další příběhy20224.42816728.11.2022
Bleach #01: The Death and the Strawberry20123.97168164.6.2012
Bleach #02: Goodbye Parakeet, Goodnite My Sista20124.155291227.7.2012
Bleach #03: Memories in the Rain20124.34270830.9.2012
Bleach #04: Quincy Archer Hates You20124.14153825.11.2012
Bleach #05: Rightarm of the Giant20134.14173727.1.2013
Bleach #06: The Death Trilogy Overture20134.14332725.3.2013
Bleach #07: The Broken Coda20134.33874713.6.2013
Bleach #08: The Blade and Me20134.3387882.8.2013
Bleach #09: Fourteen Days For Conspiracy20134.337441026.9.2013
Bleach #10: Tattoo on the Sky20134.23593630.11.2013
Bleach #11: A Star and a Stray Dog20144.23445627.1.2014
Bleach #12: Flower on the Precipice20144.34849631.3.2014
Bleach #13: The Undead20144.44180725.5.2014
Bleach #14: White Tower Rocks20144.3378774.8.2014
Bleach #15: Beginning of the Death of Tomorrow20143.83593626.11.2014
Bleach #16: Night of Wijnruit20154.23529612.2.2015
Bleach #17: Rosa Rubicundior, Lilio Candidior20154.23155512.5.2015
Bleach #18: The Deathberry Returns20154.33127318.8.2015
Bleach #19: The Black Moon Rising20154.1308734.12.2015
Bleach #20: End of Hypnosis20164.33183411.3.2016
Bleach #21: Be My Family or Not201643183330.5.2016
Bleach #22: Conquistadores20204.32806218.3.2020
Bleach #23: Mala Suerte!20204.22229130.6.2020
Bleach #24: Immanent God Blues20204.31764127.10.2020
Bleach #25: No Shaking Throne20213.91940225.1.2021
Bleach #26: The Mascaron Drive202141854126.4.2021
Bleach #27: Goodbye, halcyon days20214.31808-27.7.2021
Bleach #28: Baron's Lecture Full-Course202141234-26.10.2021
Bleach #29: The Slashing Opera20224.31343-24.1.2022
Bleach #30: There Is No Heart Without You20224.21232-2.5.2022