(?.?.1982 - )

Anna Kři­ván­ko­vá je japa­no­lož­ka, pře­kla­da­tel­ka a pub­li­cist­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru japa­no­lo­gie na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde poz­dě­ji úspěš­ně dokon­či­la i dok­tor­ské stu­di­um v obo­ru Ději­ny a kul­tu­ry zemí Asie a Afri­ky. Stu­do­va­la také na tokij­ské uni­ver­zi­tě Sei­šin džo­ši dai­ga­kuin. Od roku 2009 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du japon­ské lite­ra­tu­ry — zejmé­na romá­nů Jasu­ta­ky Cucu­ie či Nacuo Kiri­no — a posled­ních dva­náct let i komik­su. Sou­čas­ně pře­klá­dá ang­lic­kou belet­rii a pub­li­cis­ti­ku, je redak­tor­kou časo­pi­sů Nový Ori­ent a Archiv ori­en­tál­ní a exter­ně před­ná­ší o japon­ském komik­su a popu­lár­ní kul­tu­ře na FF UK a FF MUNI. Rov­něž je spo­lu­au­tor­kou knih Made in Japan: Ese­je o sou­čas­né japon­ské pop­kul­tu­ře a Pla­ne­ta Nip­pon, jež byla v roce 2018 nomi­no­va­ná na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku.

zdruj: Michaela Teličková, HOST

TITUL ROK VLOŽENO
Bleach #31: Don't Kill My Volupture20223.81238-25.7.2022
Bleach #32: Howling20223.7850-25.10.2022
Bleach #33: The Bad Joke20234972-23.1.2023
Bleach #34: King of the Kill2023-775-2.5.2023
Bleach #35: Higher Than The Moon2023-432-25.7.2023
Bleach #36: Turn Back The Pendulum2023-307-14.11.2023
Bleach #37: Beauty Is So Solitary2024-233-23.1.2024
Blue Lock #012024-427218.3.2024
Bohové lžou202341199317.4.2023
Bojový anděl Alita #01: Zrezivělý anděl20174.4103421923.10.2017
Bojový anděl Alita #02: Smrtící anděl20184.153791313.4.2018
Bojový anděl Alita #03: Cesta ke svobodě20183.942741326.10.2018
Bojový anděl Alita #04: Dobytí Salemu20193.955731318.3.2019
Čarodějova nevěsta #0120183.25921131.3.2018
Čarodějova nevěsta #0220183.53952324.3.2018
Čarodějova nevěsta #0320183.83530426.4.2018
Čarodějova nevěsta #0420183.8343142.8.2018
Čarodějova nevěsta #0520183.92905211.11.2018
Čarodějova nevěsta #0620193.7247926.2.2019
Čarodějova nevěsta #0720193.52399227.4.2019
Čarodějova nevěsta #0820193.6225125.8.2019
Čarodějova nevěsta #0920193.82087129.10.2019
Čarodějova nevěsta #1020203.2233914.2.2020
Čarodějova nevěsta #1120203.62392113.7.2020
Čarodějova nevěsta #1220203.21828111.11.2020
Čarodějova nevěsta #1320213.71749122.2.2021
Čarodějova nevěsta #1420213.61755-10.8.2021
Čarodějova nevěsta #1520223.61219129.3.2022
Čarodějova nevěsta #162022-898-27.9.2022
Čarodějova nevěsta #172023-655-27.3.2023
Čarodějova nevěsta #182023-379-26.9.2023
Death Note - Zápisník smrti #0120114.6122423418.8.2011
Death Note - Zápisník smrti #01 (2. vydání)20134.64052212.11.2014
Death Note - Zápisník smrti #0220114.759952213.10.2011
Death Note - Zápisník smrti #0320124.760502213.2.2012
Death Note - Zápisník smrti #0420124.656641724.5.2012
Death Note - Zápisník smrti #0520124.153151921.9.2012
Death Note - Zápisník smrti #0620134.24985139.2.2013
Death Note - Zápisník smrti #0720134.550562024.5.2013
Death Note - Zápisník smrti #0820134.15036131.10.2013
Death Note - Zápisník smrti #0920144.14179115.2.2014
Death Note - Zápisník smrti #102014440371111.6.2014
Death Note - Zápisník smrti #11201444161103.9.2014
Death Note - Zápisník smrti #1220154.350911329.1.2015
Death Note - Zápisník smrti #13: How to Read20153.64521520.12.2015
Death Note - Zápisník smrti: Povídky20213.52244518.10.2021
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0120174.156451628.11.2017
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0220184.342391116.2.2018
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0320184.33124727.5.2018
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #04201843373717.8.2018
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0520184.3313066.12.2018
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0620194.43134818.2.2019
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0720194.42723516.5.2019
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0820194.12591416.8.2019
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #0920194.12474420.11.2019
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1020204.22654311.2.2020
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1120204.22598330.7.2020
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1220204.31882224.11.2020
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1320214.41890222.2.2021
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1420213.91858225.5.2021