(?.?.1982 - )

Anna Kři­ván­ko­vá je japa­no­lož­ka, pře­kla­da­tel­ka a pub­li­cist­ka. Zís­ka­la magis­ter­ský titul v obo­ru japa­no­lo­gie na Filo­zo­fic­ké fakul­tě Uni­ver­zi­ty Kar­lo­vy, kde poz­dě­ji úspěš­ně dokon­či­la i dok­tor­ské stu­di­um v obo­ru Ději­ny a kul­tu­ry zemí Asie a Afri­ky. Stu­do­va­la také na tokij­ské uni­ver­zi­tě Sei­šin džo­ši dai­ga­kuin. Od roku 2009 se pro­fe­si­o­nál­ně věnu­je pře­kla­du japon­ské lite­ra­tu­ry — zejmé­na romá­nů Jasu­ta­ky Cucu­ie či Nacuo Kiri­no — a posled­ních dva­náct let i komik­su. Sou­čas­ně pře­klá­dá ang­lic­kou belet­rii a pub­li­cis­ti­ku, je redak­tor­kou časo­pi­sů Nový Ori­ent a Archiv ori­en­tál­ní a exter­ně před­ná­ší o japon­ském komik­su a popu­lár­ní kul­tu­ře na FF UK a FF MUNI. Rov­něž je spo­lu­au­tor­kou knih Made in Japan: Ese­je o sou­čas­né japon­ské pop­kul­tu­ře a Pla­ne­ta Nip­pon, jež byla v roce 2018 nomi­no­va­ná na cenu Mag­ne­sia Lite­ra za pub­li­cis­ti­ku.

zdruj: Michaela Teličková, HOST

TITUL ROK VLOŽENO
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1520213.81832225.8.2021
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1620214.11357125.10.2021
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1720224.11272121.2.2022
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1820224.11218123.5.2022
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #1920224.21063-23.8.2022
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #2020224764-29.11.2022
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #2120234.5813-21.2.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #2220234763-22.5.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #232023-407-17.10.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #242023-350-20.11.2023
Fullmetal Alchemist - Ocelový alchymista #252024-216-24.2.2024
Gantz #0120133.784522523.9.2013
Gantz #0220133.751041314.12.2013
Gantz #0320143.851711311.3.2014
Gantz #0420143.639801311.6.2014
Gantz #0520143.6317322.10.2014
Gantz #05 (opravené vydání)20143.73982730.11.2014
Gantz #06201444011830.11.2014
Gantz #0720154.1379173.3.2015
Gantz #08201543674716.6.2015
Gantz #0920153.83378624.9.2015
Gantz #1020163.6355963.2.2016
Gantz #1120163.8351754.4.2016
Gantz #1220163.7290967.6.2016
Gantz #1320163.43095528.9.2016
Gantz #1420163.33394712.12.2016
Gantz #1520173.73075721.3.2017
Gantz #1620173.52905712.6.2017
Gantz #1720173.4318489.10.2017
Gantz #1820173.4315784.12.2017
Gantz #1920183.8320073.3.2018
Gantz #2020183.63245718.6.2018
Gantz #2120183.52615610.12.2018
Gantz #2220193.2356465.3.2019
Gantz #2320192.8257689.6.2019
Gantz #2420193.1222852.9.2019
Gantz #2520203.42109520.1.2020
Gantz #2620203.62380415.4.2020
Gantz #2720203.92101411.9.2020
Gantz #2820213.91959325.1.2021
Gantz #2920213.71919310.5.2021
Gantz #3020214.1152035.10.2021
Gantz #3120223.71523324.1.2022
Gantz #3220223.31276316.5.2022
Gantz #3320223.41242315.9.2022
Gantz #3420233.61055323.1.2023
Gantz #3520233753322.5.2023
Gantz #3620233.3537218.9.2023
Gantz #3720243.4369216.1.2024
Gunsmith Cats #0120154.267312121.4.2015
Gunsmith Cats #0220154.148231020.12.2015
Gunsmith Cats #0320164.34250624.5.2016
Gunsmith Cats #0420164.1403389.11.2016
Hitler20234.42185328.9.2023
Hitler (limitovaná edice)20234.2157032.10.2023
Jak jsem se reinkarnoval coby sliz #0120223.9230932.8.2022
Jak jsem se reinkarnoval coby sliz #0220223.9138216.9.2022
Jak jsem se reinkarnoval coby sliz #0320223.91197112.12.2022
Jak jsem se reinkarnoval coby sliz #0420233.9945214.3.2023
Jak jsem se reinkarnoval coby sliz #0520233.8619212.6.2023