Český ústřední výbor ČSTV Česko

Český ústřední výbor ČSTV
Modrá pětka: Na bronzovém stupni
Modrá pětka: Na bronzovém stupni