Ašta šmé Česko

Ašta šmé sdružuje osoby z prostředí sociálních věd (kulturní antropologie, etnologie, romistika) na straně jedné a umění na straně druhé (výtvarníci, ilustrátoři, scénáristé), které spojuje zájem vyjadřovat se ke společenským tématům tvořivým způsobem, a to skrze konkrétní životní příběhy, vyprávěné samotnými aktéry. Zaměřujeme se na témata jako je kulturní diverzita, sociální nerovnost, sociální minority a proces sociálního vyčleňování nebo konstruování identity. rnrnPosláním Ašta šmé je vyvíjet analytickou, uměleckou, kulturní a vzdělávací činnost. Doposud Ašta šmé realizovalo několik projektů, v nichž se zaměřilo především na tvorbu biografických dokumentárních komiksů. Daná témata zde byla zpracována na pozadí skutečných životních příběhů a ve významech, které jim přikládají sami aktéři. Důraz na aktérský pohled přesáhl v několika případech i do fáze samotné tvorby děl.

Ašta šmé
Nejisté domovy: Lili a dvě mámy
Nejisté domovy: Lili a dvě mámy
Nejisté domovy: Nebuď jako gádžo!
Nejisté domovy: Nebuď jako gádžo!
Nejisté domovy: Silnější než někdo
Nejisté domovy: Silnější než někdo
Nejisté domovy: To už je všechno smazaný
Nejisté domovy: To už je všechno smazaný