Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.
V posledních letech se Portál výrazně zaměřil také na problematiku těhotenství a mateřství.

Od podzimu 2006 pořádá Portál i odborné semináře.

Nakladatelství Portál má svoji Vědeckou radu. Její představitelé, odborníci ve svých oborech, garantují vědeckou úroveň odborných monografií Portálu.
Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já