Nýčko v Banátu

- | cestopis

Ileana z Kluže spolu se svou pražskou kamarádkou Petrou objevuje české vesnice v rumunském Banátu a své zážitky zachycuje akvarelovými kresbami. Příběhy místních lidí jsou tak zaznamenány v neobvyklém cestovním deníku. Vzniklá kniha poutavě vypráví nejen o dvousetletém úsilí této osobité české komunity o uchování své kultury, ale i o jejím životě v současném Banátu.

Scénář:
Petra Dobruská, Ileana Surducan
Kresba:
Ileana Surducan
Lettering:
Milan Chodanič
Překlad:
Petra Dobruská, Petr Skořepa
Redakce:
Petra Dobruská, Aram Herrmann, Hana Herrmannová
Námět:
Petra Dobruská

Komiks se prodává v banátských hospůdkách.

Rok a měsíc vydání: 2014 | ISBN: 978-606-92570-1-2 | Vydání: 1. | Počet stran: 58 | Tisk: barevný | Náklad: 500 ks | Cena v době vydání: 24 Lei | Název originálu: Dolky-n trei straie

Obálka (1/7)
Ukázka (2/7)
Ukázka (3/7)
Ukázka (4/7)

+ další 3

Kazumaki
M Kazumaki | 19.5.2018 | Nýčko v Banátu |

Jen doplním něco ve stručnosti k tomu, co jsem už psal k novějšímu vydání této knihy s názvem Češi v Banátu a děkuji za přidání komiksu do databáze.
Tato nepříliš nápadná knížečka vyšla v rámci projektu 'Česko-rumunské vztahy v komiksu' iniciovaného Velvyslanectvím České republiky v Bukurešti a realizovaného za podpory společnosti CEZ Romania.
Obsahově se dotýká dokumentace českých vesnic v Rumunsku na malebném, hornatém území Banát. Osobně jsem byl jen v okolí Svaté Heleny cca v roce 2007, ačkoliv můj otec tam jezdíval pravidelně na botanické exkurze se studenty. Kdo v Banátu byl, ví, že není možno si tento kraj nezamilovat.
Autorky Ileana a Petra se pustily do krásně ilustrovaného komiksově-dokumentárně laděného vyprávění o všech vesnicích a je to jen dobře, protože většina z vesnic postupně podléhá vymírání a vylidňování, lidé se stěhují pryč za rodinou nebo za prací zpět do Čech. V Šumici nedávno zanikla škola.
Nutno podotknout, že osidlování Banátu českými krajany začalo v pol. 19. století.
Vyprávění v komiksu je sice podpořeno logicky větším množstvím textu, což může na dnešní poměry působit lehce těžkopádně, ale pořád působí soudržně a Ileana má velmi hezký styl, díky kterému je radost se na komiks dívat a určitě je vhodný zejména pro děti.
Navíc ona sama je milá, pohledná autorka ;)
Původně vydána v rumunské a české jazykové mutaci, sloužíce jako propagační a turistický materiál, je knížka především k sehnání v českých vesnicích v Banátu, kde má za úkol podporovat turismus a živobytí tamních českých krajanů, jejichž tradice a kulturní zvyklosti jsou zakonzervovány v čase, ale odpovídají těm našim před 150 lety.
Koupi Nýčka v Banátu (pro neznalé slova ‚nýčko‘ jen doplním, že se jedná významově o ‚teď, nyní‘) považuji za národní povinnost pro každého, kdo se považuje za Čecha, hlavně aby viděl, kam až se naši krajani dostali. Také oceňuji snahu obou autorek, že se do takového projektu vůbec pustily.

Kazumaki
Kazumaki 19.5.2018

Četli (1):
Kazumaki

Mají (1):
Kazumaki

Chtějí (2):
CSE_AC/DC, Draco nobilis

Shání (2):
CSE_AC/DC, Draco nobilis