Vydavatelství Biblion vzniklo v průběhu práce na novém českém biblickém překladu - Bible21. Podobně jako samotný překladatelský projekt je Biblion "iniciativou zdola". Za jeho založením nestála žádná světská nebo církevní struktura, ale věrná dlouholetá finanční a duchovní podpora konkrétních dárců z řady křesťanských církví. V současnosti má Biblion ve svém portfoliu nejen Bibli21 a biblické knihy, ale také další tituly křesťanské duchovní literatury, kterými se snaží obohatit a inspirovat nejen křesťany, ale také lidi, kteří Boha hledají.
Akční příběhy knihy knih: Hero Bible