Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je hl. m. Praha. Je osvětovou organizací přírodovědného charakteru a od roku 2018 prezentuje své aktivity pod obchodní značkou Planetum. Jejím hlavním úkolem je osvěta a vzdělávání široké veřejnosti v astronomii a příbuzných přírodovědných a technických oborech a provádění odborné a výzkumné činnosti. Jejími pracovišti jsou Planetárium Praha v Královské oboře, kde je i sídlo společnosti, Štefánikova hvězdárna na Petříně a Hvězdárna Ďáblice na vrchu Ládví.
https://www.planetum.cz
Anička a Nebešťánek: Zimní příběh