Nakladatelství & vydavatelství VOLVOX GLOBATOR vzniklo na počátku roku 1990. Zahájilo svou činnost vydáváním skromného literárního časopisu PLIVNÍK orientovaného na okrajovou poezii a prózu nekomerčního charakteru. Možná odtud vzešla základní orientace budoucího knižního nakladatelství. Nejprve šlo o několik málo titulů v paperbackovém vydání. Pevná vazba a cílevědomá koncepční práce byla až výsledkem několikaleté činnosti.
Dnes se nakladatelství může vykázat kvalitní knižní tvorbou precizního grafického provedení orientované především na krásnou literaturu a naučnou literaturu ve spolupráci s předními českými překladateli.

Internetové stránky: http://www.volvox.cz
Zombie - Příručka pro přežití: Zaznamenané útoky