Dne 21. 10. 1958 založila rada ostravského Městského národního výboru svým usnesením Park kultury a oddechu v Ostravě (PKO), jednu z největších kulturních organizací ve městě s kombinovanou výstavnickou, osvětovou i obchodní funkcí. V roce 1962 se osamostatněním ostravského výstavnictví stalo z PKO přibližně na jedno desetiletí především kulturně-osvětové zařízení klubového charakteru. Ve stejné době PKO vydával Ostravský kulturní zpravodaj, jenž měl mezi časopisy toho druhu nejvyšší náklad v ČSR. V éře politického uvolnění 60. let se zapsal také do dějin ostravského divadelnictví. Jeho činnost byla úzce spojena s areálem na Černé louce a výstavnictví tvořilo od roku 1974 opět jednu z jejích hlavních náplní. K nim patřila rovněž organizace masových kulturně-společenských a politických akcí, jako byl např. proslulý Den horníků. V této podobě PKO fungoval až do roku 1990, kdy zanikl, resp. kdy plnění jeho úkolů přešlo na nový typ organizací.
Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/ctenar-reporter/kalendarium-historickych-udalosti-mesta-ostravy-pro-42-tyden-2022-20221017.html
Rychlé šípy III.
TITUL ROK VLOŽENO
Rychlé šípy (1. souborná série) #01 (3. vydání)1969-5837-26.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #01 (4. vydání)1970-239-19.6.2023
Rychlé šípy (1. souborná série) #02 (3. vydání)1969-202-19.6.2023
Rychlé šípy (1. souborná série) #02 (4. vydání)1970-4025-26.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #03 (3. vydání)1969-214-19.6.2023
Rychlé šípy (1. souborná série) #03 (4. vydání)1970-3648-26.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #04 (3. vydání)1969-4043-21.3.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #04 (4. vydání)1970-3718-26.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #051969-4865221.3.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #05 (2. vydání)1970-3416-4.7.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #061969-4093-20.3.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #06 (2. vydání)1970-3132-2.10.2009
Rychlé šípy (1. souborná série) #071969-4620121.11.2004
Rychlé šípy (1. souborná série) #07 (2. vydání)1970-362-19.6.2023
Rychlé šípy (1. souborná série) #07 (zvláštní vydání)1968-359-19.6.2023
Rychlé šípy (1. souborná série) #081970-4652222.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #091970-4757225.8.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #101970-5084115.7.2004
Rychlé šípy (1. souborná série) #111970-4175223.2.2006
Rychlé šípy (1. souborná série) #121970-4388327.8.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #131970-4037216.7.2004
Rychlé šípy (1. souborná série) #141971-4033-28.8.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #151971-458021.9.2005
Rychlé šípy (1. souborná série) #161971-5533124.2.2006
Rychlé šípy II.19704.5463331.3.2006
Rychlé šípy III.19714.4506721.3.2006