Ostravský kulturní zpravodaj vycházel od roku 1957, původně ve skromné podobě programového věstníku, v 70. letech už spíše jako kulturní magazín (měsíční příloha Ostravského večerníku). Od roku 1976 přejmenován na Ostravský kulturní měsíčník, od r. 1983 Kulturní měsíčník.
V roce 1966 začaly Rychlé šípy vycházet jako příloha Ostravského kulturního zpravodaje (OKZ). Volné listy oboustranně barevně tištěné obsahovaly vždy dva příběhy RŠ. OKZ byl měsíčník a listy byly vkládány od čísla 9 (září 1966) do čísla 8 (srpen 1967). Během školního roku vyšlo celkem 24 pokračování RŠ. Všechny tyto příběhy patří k předválečné kolekci, ovšem s poválečným překresleným začátkem.
Rychlé šípy vycházely nejprve jako dvoustránkový list vložený do Ostravského kulturního zpravodaje, jehož redakce sídlila i s redakcí Tramp vedle restaurace Spolek.
Po obrovském úspěchu vkládané přílohy však založil Stanislav Sohr v Ostravě i vydavatelství Puls a kreslené Rychlé šípy vydával v sešitech, později i ve třech kompletních dílech.

zdroj: https://www.foglarovec.cz/products/a1966-67-okz-ostransky-kulturni-zpravodaj/
zdroj: https://www.patriotmagazin.cz/pred-55-lety-zacaly-v-ostrave-vychazet-do-te-doby-zakazane-rychle-sipy