(?.?.1962 - )

Bulharský výtvarník, překladatel z francouzštiny a nakladatel. Vystudoval Státní uměleckou akademii, obor grafika, a od roku 1993 je ředitelem nakladatelství Somn. Je autorem obálek a grafického designu více než 700 titulů z oblasti humanitní a umělecké literatury pro nakladatelství Somn, Kritika i humanizăm, Prosveta, Riva a pro Dům společenských a humanitních věd, Centrum pro akademický výzkum, Ústav moderních dějin, Nadaci 13 století Bulharska, Bulvest 2000 a další. Je autorem ilustrací učebnic prvouky pro 1. a 2. třídu, přírodovědy pro 3.–6. třídu, fyziky pro 7.–10. třídu a učebnice v kostce těchto předmětů pro nakladatelství Bulvest 2000. Ilustroval pohádky Charlese Perraulta, Nikolaje Rajnova, francouzských spisovatelek 18. století, bulharské lidové pohádky, pohádkové příběhy a dětské obrázkové knížky. Nakreslil komiks podle Terciární světlo scénáře Kănča Kožucharova.

(převzato z sofia.czechcentres.cz)

Na nitkách 1968
scénář, art
TITUL ROK VLOŽENO
Na nitkách 19682024-56121.3.2024