(?.?.10 - ?.?.101)

Apoštol, evangelista.
Pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera v Palestině. S bratrem Jakubem se stal Ježíšovým učedníkem a společně s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, proměnění Páně i úzkosti v Getsemanech. Byl jediným apoštolem pod křížem a nejplněji poznal hloubku Ježíšovy lásky. Od Ježíše přijal Marii za Matku. V Římě byl vhozen do vroucího oleje a když mu olej neublížil, byl vypovězen na ostrov Pathmos. Zemřel v Efesu asi kolem roku 101.
Je autorem čtvrtého evangelia, tří listů a knihy Zjevení.

TITUL ROK VLOŽENO
Apokalypsa svatého Jana20202.83444319.10.2020