František Skála, zakládající člen B.K.S. a Komtur řádu zelené berušky, patří v českém výtvarném umění posledních dvaceti let k nejoriginálnějším tvůrcům, kteří podstatným způsobem vykračovali ze zaběhnutých klišé běžné výtvarné produkce. Jako člen skupiny Tvrdohlaví na sebe velmi výrazně upozornil již v druhé polovině osmdesátých let instalacemi, jejichž poetika kořenila v oblasti nonsensu, fikce, důrazného znevažování kontextů a především výhradním užíváním neuměleckých materiálů. František Skála je důstojným pokračovatelem osamělých běžců umění dvacátého století, umělcem, který dokázal nalézat adekvátní prostředky pro vyjadřování v zásadě poetického a romantického pohledu na svět, výrazně okořeněného kouzelnou ironií, umělcem úžasné imaginace a kreativity.