Ohlasy, noviny pro Boskovice a okolí
vydává spolek šílenců, protože kdo jiný by dneska dělal noviny
Potíže s Mirečkem aneb příběh z lesních tišin