MediaKIDS Publishing s.r.o.
Jáchymova 26/2
110 00 Praha 1
IČO: 09033181 DIČ: CZ09033181
Jednatelé: Jaroslav Aujezdský, Eva Bavorová
Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová zn. C 347992
zdroj: https://www.casopispuntik.cz/kontakt/
TITUL ROK VLOŽENO
MYliŠÁCI2022-461-6.1.2023