PROFIL
1957 - 1991

Severomoravské krajské nakladatelství zaměřené především na beletristickou tvorbu místních autorů a na publikace s regionální tematikou
Vývoj názvu: Krajské nakladatelství v Ostravě (1957–1965); Profil (1965–1991).
Krajské nakladatelství v Ostravě zřídil tamní Krajský národní výbor (KNV) poprvé již v roce 1950. Tehdejší KNO volně navázalo na vydavatelskou činnost zrušeného družstva Úder, avšak po roce zaniklo a ojedinělé publikace regionálních autorů v dalších letech vycházely přímo pod hlavičkou KNV. Soustavnou a koncepční činnost zahájilo znovu ustavené nakladatelství až v roce 1957. V roce 1965 přijalo KNO nový název Profil.
Ve změněných společensko-politických podmínkách převzali vedení Profilu jeho dlouholetí zkušení redaktoři: ředitelem se v dubnu 1990 stal Vítězslav Bělovský (*1943), šéfredaktorem Lubomír Petr (*1938) a do redakce se vrátil někdejší šéfredaktor Zdeněk Robenek. Avšak již k 1. červenci 1991 rozhodnutím Magistrátu města Ostravy, který byl po zániku Krajského národního výboru (1990) zřizovatelem nakladatelství, Profil ukončil činnost.
Na činnost Profilu personálně i koncepčně navázalo nakladatelství Sfinga, které založili někdejší pracovníci Profilu Vítězslav Bělovský, Zbyněk Janáček, Jan Machač, Lubomír Petr a Ivan Straňák; šéfredaktorem se stal Lubomír Petr. Také Sfinga se orientovala na místní autory a ve změněném podnikatelském prostředí také na autory s předpokladem komerčního úspěchu. Sfinga vydala přes 100 titulů (z oblasti literární vědy Slovník českého románu, resp. v rozšířené verzi Slovník české prózy redaktorů Blahoslava Dokoupila a Miroslava Zelinského), roku 1996 však především v důsledku chaosu na knižním trhu zanikla. Na tradici Profilu chtělo navázat také nakladatelství Eden, které v Karviné založil Ivan Šeiner; navzdory velkorysým plánům zde však v první polovině 90. let vyšlo jen několik publikací. Redaktor Profilu Vítězslav Bělovský založil roku 1995 v Šenově u Ostravy nakladatelství Tilia.
Vzpoura androidů
TITUL ROK VLOŽENO
Gorazdův posel199034942530.7.2005
Vzpoura androidů19903.36614616.6.2004