Nakladatelství Altenberg vydává původní českou tvorbu, literaturu pro děti a mládež, překlady z jihoslovanských jazyků a knihy s tematikou zdravého životního stylu.

Při vědomí pestrosti významů a souvislostí, které v sobě jméno Altenberg skrývá, vzniklo sedm staletí po první písemné zmínce o osadě Staré Hory u Jihlavy (německy Altenberg bei Iglau) na tomtéž místě nové nakladatelství. Svým zaměřením se postupně profiluje třemi hlavními směry: na tvorbu pro děti a mládež, na knihy z oblasti zdravého životního stylu a překladovou literaturu z jihoslovanských jazyků.

Nakladatelství Altenberg svou produkcí zamýšlí obohacovat český knižní trh a těšit české čtenářky a čtenáře podobně jako kdysi mince z jihlavského stříbra obohacovaly českou královskou pokladnici a těšily každého, kdo měl alespoň jednu doma.
Obušky a něžná revoluce - Příběh listopadu 1989