Nakladatelství ARSCI působí na knižním trhu od června 1991 a patří mezi těch 6 % nakladatelských firem, jejichž činnost je soustavná. Vzniklo s cílem věnovat se jak literatuře umělecké, tak naučné a vědecké, čemuž odpovídá i název, složený z latinských slov ars (umění) a scientia (věda).
Vynález prof. Kleina