Dcery sv. Pavla - Paulínky
Název naší řeholní rodiny – Dcery sv. Pavla – vyjadřuje hluboký vztah s apoštolem Pavlem, a to nejen pro jeho misijní horlivost, ale zejména pro jeho vztah ke Kristu.
Posláním Dcer sv. Pavla je působit v oblasti sdělovacích prostředků a zde žít své zasvěcení.
Tisk, rádio, televize, internet a další digitální média představují pro nás prostředky k hlásání evangelia a kultury a to všem skupinám lidí. Práce s těmito prostředky (v ČR zvláště nakladatelská a knihkupecká činnost) je autentickou cestou svatosti a rovněž zdrojem obživy.
V srdci církve budu láskou!