A.M.I.M.S. (Apostolatus Mariae Immaculatae Matris Spei, česky: Apoštolat P. Marie Neposkvrněné - Matky Naděje) je nové označení pro tzv. Tiskový apoštlát FATYMu, který existoval od roku 1998. Jde nyní o neziskovou organizaci - občanské sdružení, jehož cílem je zejména tisk a šíření textů, které srozumitelným způsobem představují křesťanské hodnoty a život v jejich duchu a to jak lidem věřícím, tak nevěřícím. Tyto hodnoty šíříme a snažíme se v nich vzdělávat i prostřednictvím naší internetové telvize www.TV-MIS.cz. Činost A.M.I.M.S. je zcela nekomerční, publikace nejsou prodávány, ale rozdávány zdarma nebo šířeny za příspěvek na tisk (jsou možné i on-line objednávky za příspěvek na tisk a poštovné). Z tohoto důvodu je možno naprostou většinu námi vydávaných textů volně šířit (např. kopírovat) a dáváme je v plném rozsahu k dispozici (zde je jejich seznam) i na internetu (pokud jsme je již stihli převést do formátu vhodného pro internetové publikování).
Příběh proroka Jonáše