V současnosti výroba Hnojítka:
Živý, biologicky aktivní fermentát, vyrobený mikrobiologickou fakultativně anaerobní fermentací rostlinných materiálů vybraných botanických druhů rostlin. Nepochází z geneticky modifikovaných zdrojů. Obsahuje živé kultury, aktivní enzymy, aminokyseliny, peptidy a biogenní makro a mikroelementy v proměnlivém množství.