Správa KRNAP je odbornou organizací pro ochranu přírody, zabezpečení strážní, kontrolní a informační služby, provádění sanačních a údržbářských prací a kulturně-výchovnou činnost pro území národního parku (NP) a jeho ochranného pásma (OP). Současně provádí hospodářskou činnost v lesích.
Posláním Správy Krkonošského národního parku je zajistit uchování a zlepšení přírodního prostředí na svěřeném území, zejména ochranu či obnovu samořídicích funkcí přírodních systémů, přísnou ochranu krkonošské flóry a fauny, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů a využití Krkonoš k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí.
Záchrana Krakonošova klobouku