Nové město se zaměřuje na literaturu přibližující osobnosti kulturního a duchovního života světového významu, přináší jejich myšlenky a shrnuje je do tematicky laděných celků.
Moji přátelé vyprávějí... #02