Ústav archeologické památkové péče středních Čech Česko

Ústav archeologické památkové péče středních Čech je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, jejíž náplní práce je ochrana a záchrana archeologického kulturního dědictví.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech
Den v životě neolitické ženy
Den v životě neolitické ženy