Rety sbírka (obálky) 182

...
Gantz #01
3.7 25 2
...
Gantz #02
3.7 13 1
...
Gantz #03
3.8 13