Orbis byla tiskárna, nakladatelství a vydavatelství novin a časopisů se sídlem v Praze. Vznikl jako akciová společnost v roce 1921 a zaměřoval se především na českou a cizojazyčnou politickou a odbornou literaturu. V roce 1990 byl Orbis začleněn do organizační struktury Československého rozhlasu, který byl spolu s Orbisem roku 1992 zrušen. Znovuobnoven byl Orbis v roce 1993 jako příspěvková organizace, která se nově začala také věnovat překladu, tlumočení a propagaci Česka. V roce 1997 zprivatizován.
zdroj: https://www.databazeknih.cz/nakladatelstvi/orbis-103
Čtyřlístek #063: Abraka dabraka
Čtyřlístek #063: Abraka dabraka
Čtyřlístek #063: Abraka dabraka