Infocentrum vzniklo za podpory Městského úřadu ve Slaném a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR.

Infocentrum bylo otevřeno 15. června 2001 jako součást Knihovny Václava Štecha ve Slaném.
Dne 31. prosince 2004 došlo k vyčlenění z Knihovny Václava Štecha.
Dne 1. ledna 2005 vznik samostatné organizační složky Městského úřadu ve Slaném s označením Infocentrum Slaný, spadající pod Odbor kultury Městského úřadu ve Slaném.
V říjnu 2011 se infocentrum stěhovalo a 15.října 2011 bylo nově otevřeno Infocentrum Pod Velvarskou branou.
Dne 1. ledna 2014 došlo ke zpětnému sloučení s Knihovnou Václava Štecha a vzniku samostatné organizační složky městského úřadu.
Dne 4. února 2020 se Infocentrum Slaný stalo členem Asociace turistických informačních center České republiky.


NÁPLŇ A ČINNOST INFOCENTRA
Účelem činnosti Infocentra Slaný je:
Poskytování občanských a turistických informací návštěvníkům a obyvatelům města Slaný a regionu Slánsko,
Poskytování, popř. zajišťování služeb a akcí v oblasti cestovního ruchu,
Propagace a prezentace města Slaný, regionu Slánsko a regionu Přemyslovské střední Čechy,
Koncepční práce v oblasti propagace cestovního ruchu a turistických aktivit.

Předmětem činnosti Infocentra Slaný je:
Příprava propagačních, prezentačních a informačních materiálů,
Ediční činnost,
Příprava a realizace propagačních akcí, výstav v oblasti cestovního ruchu,
Aktivity v oblasti turistického ruchu pro oblast města a okolí,
Plnění úkolů v souladu s úkoly a směrnicemi pro informační centra v rámci ČR,
Spolupráce s organizacemi zabývajícími se cestovním ruchem,
Spolupráce s kulturními, společenskými, sportovními organizacemi ve městě,
Realizace výstav v prostorách Infocentra Slaný,
Nákup a prodej informačních tiskovin, suvenýrů a upomínkových předmětů,
Kopírování a zpřístupnění Internetu za poplatek,
Zprostředkování obchodu a služeb,
Pronájem a půjčování věcí movitých,
Průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu.

Infocentrum Pod Velvarskou branou je držitelem certifikátu C, dle Jednotné klasifikace Asociace turistických informačních center České republiky a agentury Czechtourism.
Bylo x nebylo?! Komiksové legendy ze Slaného a Slánska