Jsme státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chráníme naše společné dědictví. Pečujeme zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

Předměty naší činnosti:
Výkon státní správy v obvodu územní působnosti
Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
Informační a osvětová činnost
Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti
Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesníckého hospodaření
Vědecký orgán CITES
Poskytování znaleckých posudků
A další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí
Návrat vlků
TITUL ROK VLOŽENO
Návrat vlků2020-813-25.3.2023