Nakladatelství Poutníkova četba je zapsaný spolek, tedy nezisková organizace, zabývající se překládáním a vydáváním křesťanské literatury.

Kořeny a cíle nakladatelství
Poutníkova četba je křesťansky orientované nakladatelství, které myšlenkově navazuje na reformační snahy Svobodné reformované církve, založené roku 1880, jejíž přesvědčení vychází jak z odkazu české reformace (Jednota bratrská, Jan Amos Komenský, Mistr Jan Hus a další), tak i z odkazu reformace světové (Jan Kalvín, Martin Luther, Jan Viklef a další).

Posláním nakladatelství Poutníkova četba je přinášet čtenářům knihy, které přiznávají slávu jedinému Bohu a pomáhají lidem v odkrývání a porozumění Božích pravd, jež jsou jednou pro vždy zjevené v Bibli a jež vedou každého člověka k pokání z hříchů a k víře v Pána Boha skrze Ježíše Krista. Praktickým dopadem takových knih je nejen informovanost, ale hlavně proměněný život obráceného člověka, jenž touží vést svůj život k Boží slávě, tedy v pravdě, morálně a ku prospěchu svých bližních.

Pevně věříme a vyznáváme, že Bible je tou nejlepší a nejdůležitější knihou, která kdy byla či dokonce kdy bude vydána. Věříme a vyznáváme, že je to Duch Svatý, který nám dává Bibli porozumět tak, jak sám Pán zamýšlí – v pravdě. Věříme a rozumíme, že jsou také nástroje, které nám pomáhají lépe rozumět biblickým pravdám a uvědomovat si je v našem životě. Jsou to knihy. Knihy, které oslavují Boha Otce skrze činy Pána Ježíše Krista, jež nám oživuje Duch Svatý.

Bohu jedinému budiž sláva!
Přítel indiánů David Zeisberger
TITUL ROK VLOŽENO
Jan Amos2020-193413.11.2020
Lili: Od totality ke svobodě2022-861-9.11.2022
Přítel indiánů David Zeisberger2021-1839130.9.2021