Založení 11.05.1990

Comics klub československý, celostátní organizace, která měla ambici propojit komiksové čtenáře i tvůrce. Snahou klubu bylo též představit domácí tvorbu na mezinárodní scéně, takže jeden z jeho prvních kroků představovala prezentace české scény na Mezinárodním salonu komiksu v německém Erlangenu nebo vydávání vlastních publikací – edice Představujeme… byla zahájena útlou sešitovou antologií prací Luboše Hlavsy. Důležitá byla také snaha Comics klubu československého organizovat setkání komiksových fanoušků, a tak v letech 1990 a 1991 proběhly v Praze Dny comics, první pokus o uspořádání komiksového festivalu u nás.
V roce 1993 polistopadový komiksový boom definitivně skončil. Zkrachovaly všechny specializované komiksové časopisy s výjimkou zavedeného Čtyřlístku, který ovšem několik let bojoval o holé přežití a byl přinucen reagovat na překladovou konkurenci větším důrazem na epičnost i snahou o líbivější vizuální stránku. Podobně zanikla i nemalá část dětských časopisů, které rovněž představovaly důležitou platformu pro domácí komiks. Comics klub československý ukončil svou činnost a formující se subkultura se zase začala nezadržitelně atomizovat.
zdroj: https://itvar.cz/tri-vlny-ceskeho-komiksu-po-roce-1989