Česká televize
zřízena ke dni 1. ledna 1992
statutární orgán: generální ředitel jmenovaný Radou České televize na šestileté období
Kontrolní orgán: Rada České televize
Organizační části ČT v Praze, TS Brno a Ostrava
https://www.ceskatelevize.cz
Tarbíci a Marabu II.