ZO ČSS 7-09 Estavela vznikla v lednu 1983 z popudu pracovníků speleologické skupiny olomouckého Vlastivědného muzea, které bylo v té době zřizovatelem Javoříčských jeskyní. Za svůj cíl si stanovila výzkum jeskynních prostor, komunikujících s návštěvnickým okruhem Javoříčských jeskyní, jejichž výzkum byl přerušen po odchodu profesionální skupiny Kabinetu pro Geomorfologii ČSAV.
https://estavela.cz
Estavela komiks 1/2000 - Duch jeskyně aneb úder tupým předmětem