Československý svaz tělesné výchovy a sportu byl ustanoven 3. - 4.3. 1957.
Předcházel mu Státní úřad pro tělesnou výchovu a sport (SÚTVS - založen 14.7.1949) a Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport (SVTVS - zřízen 12.12.1952). Organizačně zaštiťoval ČSTV Český ústřední výbor ČSTV a Slovenský ústřední výbor ČSTV, v jednotlivých krajích KV ČSTV a okresech OV ČSTV. V pětiletých intervalech se konal celostátní sjezd ČSTV (s výjimkou roku 1973) (I.1957, II.1962, III.1967, IV.1973, V.1978, VI.1982, VII. 1987).
zdroj https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/ceskoslovensky-svaz-telesne-vychovy-a-sportu-cstv
Modrá pětka: Na bronzovém stupni