CCEA JE NEZISKOVÁ ORGANIZACE, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZALOŽENÉ V ROCE 2001.
AMBICE NEZÁVISLOSTI JE PRO NAŠI ČINNOST ROZHODUJÍCÍ A NEMĚNNÁ.

Centre for Central European Architecture - CCEA
prostor pro výzkum a alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližujeme médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory.

Své poslání nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především ve formulování architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme.
Odpojeno. Spojeno! 2007 - Architektura a komiks