Spolek OIŽP (Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí) Vznikl na jaře roku 1998 jako občanské sdružení se sídlem v Českých Budějovicích. Již dvě desetiletí se snažíme o všeobecné informování obyvatel, neziskových organizací, novinářů i aktivistů o dění v energetické oblasti, a to především o rizicích a nevýhodách využívání jaderné energetiky, o možných východiscích z tohoto rizikového způsobu získávání energie, postavených na obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách. Zvláštní místo v naší práci zaujímá jaderná energetika a monitorování provozu jaderných elektráren.
Velký den v Temelíně